Menu

“ความก้าวหน้าของประเทศและอนาคตของคนรุ่นต่อไป อยู่ที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

โครงการ O2P เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ทั้งโลกออนไลน์และโลกความจริง บนฐานความห่วงใยต่อผู้ป่วย โควิด-19 ที่เชื้อลงปอด ในห้วงเวลาวิกฤตที่คนไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงการรักษาในโรงพยาบาล และเครื่องออกซิเจนที่สามารถใช้ได้เองในบ้านก็หาได้ยากยิ่งเพราะไม่สามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศ

คณะก้าวหน้าเชื่อมั่นเสมอในศักยภาพของคนไทย เราจึงตั้งโครงการนี้ขึ้นผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและ supply chain ลงมือทำงานวิจัย ทอลองเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ นับร้อยๆ ครั้ง จนประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันเครื่อง O2P ถูกแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อแล้วหลายต่อหลายแห่งด้วยกัน เราจะเปิดผลงานความสำเร็จนี้ให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดการต่อยอด สร้างนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศของเราต่อไป

อ่านถ้อยแถลงและคำขอบคุณต่อผู้ร่วมระดมความคิด ความช่วยเหลือต่างๆ ของโครงการ จาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เรื่องเด่น

บทความ

   ดูทั้งหมด
14 พฤษภาคม 2565    รายงานพิเศษ

12 ปี สลายชุมนุม “เสื้อแดง” อาชญากรรมรัฐรายวัน – ปราบปรามอำมหิต

12 พฤษภาคม 2565    ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น บทความ เรื่องเด่น

3 ทศวรรษกระจายอำนาจ ท้องถิ่นไทยเจออะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)

5 พฤษภาคม 2565    บทความ

ต้นแบบรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาสภาวะ “กษัตริย์นิยมล้นเกิน”

29 เมษายน 2565    Common School

ส่องหนังสเปนใต้เงาเผด็จการ

27 เมษายน 2565    Common School

นั่งข้างกรงหมี: ทำความเข้าใจ Finlandization และประวัติศาสตร์ร่วมระหว่างรัสเซีย-กลุ่มประเทศนอร์ดิก กับปรีดี หงษ์สต้น

22 เมษายน 2565    Common School

A Revolution of the Mind: หนังสือที่บอกเราว่าความคิดก้าวหน้าไม่ได้มีแบบเดียว

7 เมษายน 2565    ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น บทความ

บทบาทเปลี่ยนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน โดย ตัวแทนนายก อปท. คณะก้าวหน้า

7 เมษายน 2565    การเมืองท้องถิ่น ความเคลื่อนไหว

8 นโยบายคณะก้าวหน้า เพื่อชาวพัทยาทุกคน

6 เมษายน 2565    บทความ

5 ปี 5 อัปลักษณะ รัฐธรรมนูญ 2560

The Progressive Podcast

คณะกรรมการบริหาร

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ปิยบุตร แสงกนกกุล

พรรณิการ์ วานิช

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ชำนาญ จันทร์เรือง

พล.ท.พงศกร รอดชมภู

ไกลก้อง ไวทยการ

สุนทร บุญยอด

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

สุรชัย ศรีสารคาม

เจนวิทย์ ไกรสินธุ์

ชัน ภักดีศรี