Menu

แถลงการณ์ก่อตั้ง คณะก้าวหน้า

21 มีนาคม 2563

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้ อันดับที่หนึ่ง ยุบศาลรัฐธรรมนูญ อันดับที่สอง ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันดับที่สาม ยุบวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง หนึ่งเลิก คือ เลิกมาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ยกเลิกการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาประกาศและคำสั่งของ คสช.
หนึ่งแก้ แก้มาตรา 256 ให้สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น และกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน”

ปิยบุตร แสงกนกกุล

“เราจะเดินหน้าทำงานทางความคิด สร้างความเป็นไปได้ในการปลุกเอาประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากจำนวนนับ จากที่เคยเป็นเพียงวัตถุ ให้กลายเป็นองค์ประธานของการเมืองไทย ให้กลายเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของประเทศไทย”

อ่านต่อ

เรื่องเด่น

บทความ

   ดูทั้งหมด
ความเคลื่อนไหว รายงานพิเศษ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

ปลุกท้องถิ่น เปลี่ยน “นครปฐม” ลุยฟังปัญหา – รับข้อเสนอแนะออกแบบนโยบาย ชูฟื้น “เจดีย์บูชา” คลองประวัติศาสตร์

Common School : Covid-1984

New Normal : การทำให้สภาวะยกเว้นกลายเป็นเรื่องปกติถาวร

โลกใหม่ที่เป็นไปได้

เผด็จการกับการทำลายรัฐสวัสดิการ : ประวัติศาสตร์โดยย่อของการปฏิเสธรัฐสวัสดิการโดยฝั่งอำนาจนิยม (2)

กระทำให้ชำนาญ

คณะราษฎรกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

Photo Essay

88 ปี 2475: สถานที่ ผู้คน และความทรงจำ

ขอบฟ้าความเป็นไปได้

ก้าวแรกของความเป็นไปได้

กระทำให้ชำนาญ

กระทรวงท้องถิ่นไม่ใช่คำตอบ

ประชาธิปไตยดิจิทัล

ความเป็นส่วนตัว และ การยับยั้งโรคระบาด

รายงานพิเศษ

สรุป 3 ผลงาน “คณะก้าวหน้า” ท่ามกลางปัญหาฝุ่นควันและโควิด -19 “มอบเครื่องฟอกอากาศ – จัดสร้างอุปกรณ์แพทย์ – คอนเสิร์ตระดมทุน” ครบรอบ 3 เดือนยุบพรรคอนาคตใหม่ 2 เดือนจัดตั้ง “คณะก้าวหน้า” #เราไปต่อ

The Progressive Podcast

คณะกรรมการบริหาร

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ปิยบุตร แสงกนกกุล

พรรณิการ์ วานิช

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ชำนาญ จันทร์เรือง

พล.ท.พงศกร รอดชมภู

ไกลก้อง ไวทยการ

สุนทร บุญยอด

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

สุรชัย ศรีสารคาม

เจนวิทย์ ไกรสินธุ์

ชัน ภักดีศรี