Menu

“ความก้าวหน้าของประเทศและอนาคตของคนรุ่นต่อไป อยู่ที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

โครงการ O2P เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ทั้งโลกออนไลน์และโลกความจริง บนฐานความห่วงใยต่อผู้ป่วย โควิด-19 ที่เชื้อลงปอด ในห้วงเวลาวิกฤตที่คนไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงการรักษาในโรงพยาบาล และเครื่องออกซิเจนที่สามารถใช้ได้เองในบ้านก็หาได้ยากยิ่งเพราะไม่สามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศ

คณะก้าวหน้าเชื่อมั่นเสมอในศักยภาพของคนไทย เราจึงตั้งโครงการนี้ขึ้นผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและ supply chain ลงมือทำงานวิจัย ทอลองเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ นับร้อยๆ ครั้ง จนประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันเครื่อง O2P ถูกแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อแล้วหลายต่อหลายแห่งด้วยกัน เราจะเปิดผลงานความสำเร็จนี้ให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดการต่อยอด สร้างนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศของเราต่อไป

อ่านถ้อยแถลงและคำขอบคุณต่อผู้ร่วมระดมความคิด ความช่วยเหลือต่างๆ ของโครงการ จาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เรื่องเด่น

กิจกรรม

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

“ธนาธร” ฮอดอีสาน พบผู้สมัคร อบต. “มหาสารคาม” ชูนโยบายสวัสดิการผู้สูงวัย-จัดการขยะ

ท้องถิ่นดีกว่านี้ได้ ! โชว์ผลงานความสำเร็จ – ลุยต่อเลือกตั้ง อบต. คณะก้าวหน้า หนุน 210 ทีม ทุกภาคทั่วประเทศ

เปิดข้อมูลการสร้างเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ – จากปัญหาด้านสาธารณสุขสู่ปัญญาด้านเทคโนโลยี

“นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – พิษณุโลก พร้อมแล้วทีมว่าที่ผู้สมัครชิงนายก อบต.

“พรรณิการ์” ลุย สมุทรปราการ ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร อบต. – ด้าน ผู้สมัครนายกฯ “ราชาเทวะ” กางนโยบายหลัก หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ สร้างองค์กรโปร่งใส

“ทต.ขวาว” เซ็น “เอ็มโอยู” หน่วยงานในท้องถิ่น “จัดการขยะก้าวหน้า” ผุดไอเดียเจ๋ง “2 ลด” หนุนประชาชนใช้ถุงผ้า

บทความ

   ดูทั้งหมด
Common School

การปฏิรูปแบบปฏิวัติ หนทางเปลี่ยนโลกในทัศนะของ André Gorz

Common School

เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำลังพาสังคมไปสู่ทางตัน

รีวิวหนังสือ

แนะนำหนังสือ : A Brief History of Equality โดยโทมัส ปิเกตตี้

บทความพิเศษ

หยุดวาทกรรม “เผด็จการสภาผู้แทนราษฎร” หยุดดูถูกประชาชน

Common School

แรงงานคือผู้สร้างประชาธิปไตย

Common School บทความ

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านหลัง 14 ตุลา

Common School บทความ

จากรัฐประหาร 8 พ.ย. 2490 ถึงรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 : ความพยายามในการสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลง

Common School บทความ

จดหมายถึงสหายในค่ำคืนก่อนการปฏิวัติ

บทความ

กางทุกปัญหามาตรา 112 ไม่ใช่แค่กฎหมายแต่สัมพันธ์กับการเมือง

The Progressive Podcast

คณะกรรมการบริหาร

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ปิยบุตร แสงกนกกุล

พรรณิการ์ วานิช

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ชำนาญ จันทร์เรือง

พล.ท.พงศกร รอดชมภู

ไกลก้อง ไวทยการ

สุนทร บุญยอด

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

สุรชัย ศรีสารคาม

เจนวิทย์ ไกรสินธุ์

ชัน ภักดีศรี