Common School

เรียนรู้ เข้าใจ เปลี่ยนโลก

การเอาชนะทางการเมือง การแย่งชิงสถาปนาอำนาจนำใหม่ การสร้างความยินยอมพร้อมใจ บังเกิดได้ด้วยการเอาชนะทางความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้

คณะก้าวหน้าได้ตั้งพื้นที่การศึกษาขึ้นมาในชื่อ Common School คำว่า “Common” ใน Common School นี้ ประกอบไปด้วย 3 ความหมาย ได้แก่ ความหมายแรก Common คือ สามัญชนคนทั่วไป ความหมายที่สอง Common คือ ร่วมกัน และความหมายที่สาม Common คือ Common Sense หรือ สามัญสำนึก รวมความ Common School ก็คือ สถานที่หรือพื้นที่เพื่อการศึกษาที่มุ่งทำงานทางความคิดเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของผู้คน สำหรับสามัญชนคนทั่วไป และเป็นของทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Reading Revolution
อ่านเปลี่ยนโลก

โครงการอ่านเปลี่ยนโลก : โครงการส่งต่อหนังสือ ขยายพรมแดนความรู้ของ Common School โดย คณะก้าวหน้า

เพราะเราเชื่อว่าสังคมอุดมปัญญาจะเกิดขึ้นได้จริง จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าพร้อม ๆ กับเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ ในรูปแบบของการส่งต่อหนังสือให้เพื่อนอ่าน (Book Sharing) และสร้างบรรยากาศของความรู้ผ่าน Reading Group

เข้าสู่ Reading Revolution

ตลาดวิชาอนาคตใหม่

สานต่อรายการบรรยายออนไลน์จากยุคพรรคอนาคตใหม่ Common School นำ ‘ตลาดวิชาอนาคตใหม่’ กลับมาเช็ดฝุ่น เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับความรู้ก้าวหน้านอกขนบจากหลักสูตรทางการ ตัวเลือกใหม่ของการเรียนรู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ใครก็ฟังได้ ที่ไหนก็ได้ ทั่วถึง เท่าเทียม และทันโลก มากด้วยวิทยากรจากหลายสาขาความรู้

เข้าสู่ตลาดวิชาอนาคตใหม่

Common School Videos

เพราะการชนะในทางการเมือง ต้องเริ่มจากการชนะในทางความคิด และอาวุธทางปัญญาที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือคลิปวีดีโอน้ำดี ที่จะมอบรากฐานความเข้าใจในประเด็นก้าวหน้าต่างๆ เพื่อส่งต่อและกระจายเครื่องมือทางความคิดอย่างถึงรากถึงโคนและเป็นระบบ พบกับซีรีส์ Explanatory video ครั้งแรกโดย Common School

เข้าสู่ Common School Videos

Progressive Fund
กองทุนก้าวหน้า

กองทุนสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตใหม่ที่ก้าวหน้า เติมเต็มความมุ่งมั่งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะริเริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม งานรณรงค์ทางการเมือง หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยงบประมาณโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท เรารวบรวมผลงานภายใต้โครงการกองทุนก้าวหน้ามากกว่า 20 โครงการไว้ที่นี่แล้ว

เร็วๆ นี้

Awaken Land

ปลดปล่อยศักยภาพคนรุ่นใหม่ ผู้ไม่ยอมจำนนต่อทุกความอยุติธรรมในสังคม เตรียมพร้อมเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพราะเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคนรุ่นใหม่คือ พลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณ!

เร็วๆ นี้

เรื่ิองราวล่าสุดจาก Common School

   ดูทั้งหมด
29 เมษายน 2565    Common School

ส่องหนังสเปนใต้เงาเผด็จการ

27 เมษายน 2565    Common School

นั่งข้างกรงหมี: ทำความเข้าใจ Finlandization และประวัติศาสตร์ร่วมระหว่างรัสเซีย-กลุ่มประเทศนอร์ดิก กับปรีดี หงษ์สต้น

22 เมษายน 2565    Common School

A Revolution of the Mind: หนังสือที่บอกเราว่าความคิดก้าวหน้าไม่ได้มีแบบเดียว

2 เมษายน 2565    Common School

จาก “คณะปฏิวัติ” สู่ “กบฏเมษาฮาวาย” ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ รัฐบาลเปรมฯ

29 มีนาคม 2565    Common School

พุทธศาสนา กองทัพ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา

25 มีนาคม 2565    Common School

หลักการห้ามผลักดันกลับและปัญหาในทางปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยในระบบกฎหมายไทย

23 มีนาคม 2565    Common School

(มรดก?) สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กับ การเลื่อนไหลของระบบราชการไทย

18 มีนาคม 2565    Common School

Day-fine ไม่ใช่แค่เรื่องของค่าปรับ

1 มีนาคม 2565    Common School

เรากำลังมอง “ระเบียบวินัย” จากมุมมองแบบไหน ?

วิดีโอจาก Common School