ทำทันที! เทศบาล “ก้าวหน้า” ชู “น้ำประปาดื่มได้”

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุม

ในส่วนของคณะก้าวหน้า ซึ่งมีมีตัวแทนเป็นฝ่ายบริหารใน 16 เทศบาลนั้น นายกเทศมนตรีแต่ละแห่งได้มีการแถลงนโยบายไปบ้างแล้ว และหนึ่งในนโยบายสำคัญซึ่งหลายๆ พื้นที่จะทำก็คือ การปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำประปาทั้งระบบ เพื่อให้เทศบาลสามารถบริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปี โดยน้ำประปาจะต้องเป็นน้ำสะอาดดื่มได้ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

เริ่มตั้งแต่การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพิ่มเติม เช่นการขุดเจาะน้ำบาดาล การใช้กรรมวิธีทางวิศวกรรมในการบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค และรวมถึงการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตลอดเส้นทางการลำเลียงน้ำไปสู่ครัวเรือน

และขณะนี้ นายกเทศมนตรี ทีมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยทีมงานจากคณะก้าวหน้า ร่วมไปดูพื้นที่โรงประปาเทศบาลในหลายแห่ง เตรียมเดินหน้าโครงการ ทำให้ “น้ำประปาดื่มได้” เกิดขึ้นจริงต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่น

กิจกรรม

20

ธันวาคม

20 ธันวาคม เลือกตั้งนายก อบจ. – ส.อบจ. ทั่วประเทศ

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

“เทศบาลก้าวหน้า” ใช้ “เทคโนโลยี” เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

99 วัน หลังรับตำแหน่ง นายกฯ “เทศบาลก้าวหน้า” มั่นใจ “น้ำประปาดื่มได้” เป็นจริง !

ทำทันที! เทศบาล “ก้าวหน้า” ชู “น้ำประปาดื่มได้”

“ประยูร วงศ์ปรีชากร” ร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ – ชูนโยบายสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” เชื่อมผู้คน – กิจกรรม – พัฒนาย่านเศรษฐกิจ ฟื้นเมือง “หาดใหญ่” !

“มนตรี คงวชิรวิทย์” ลุยเทศบาลนครนครสวรรค์ – “Walk to Win เดินคว้าชัย” 30 วันสุดท้ายบอกเล่านโยบาย – ฟังปัญหาชาว “ปากน้ำโพ”

ติวเข้มทีมเทศบาลนคร “นครราชสีมา” – “ฉัตร สุภัทรวณิชย์” ชิงนายก ชู “4 แก้ 4 ก้าว” สร้าง “โคราช สมาร์ท ซิตี้”

บทความ

   ดูทั้งหมด
ตลาดวิชาอนาคตใหม่

รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า : เป็นไปได้หรือไม่ถ้าคนไทยจะมีรายได้ให้เปล่าสำหรับทุกคน?

Common School

ประวัติศาสตร์ของทุกคน ตอนที่ 4 : ‘เล่าให้ลูกฟัง’ บันทึกข้าราชการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

สัมภาษณ์พิเศษ

สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ : ครบ 1 ปี หลัง ‘วันเฉลิม’ ถูกบังคับให้สูญหาย ในวันที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปตลอดกาล

บทความ

ว่าด้วยการจัดการงบประมาณสถาบันกษัตริย์

บทความ บทความพิเศษ

ประชาชนคนยากไร้ต้องสูญเสียอีกเท่าไรกับนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า”

Common School

ตลาดวิชาอนาคตใหม่ ตอนพิเศษ: ข้ออ้างรัฐประหารในการเมืองไทย

บทความ

ปัดความรับผิดชอบ ไร้ความรับผิดชอบสไตล์กระทรวงศึกษาไทย

Common School

ปฐมนิเทศ ‘เบิกโรง’ ตลาดวิชาอนาคตใหม่ x ธงชัย วินิจจะกูล : ประวัติศาสตร์นอกขนบ

Common School บทความ

ประวัติศาสตร์ของทุกคน ตอนที่ 3 : จดหมายเหตุลาลูแบร์ บันทึกทูตที่เล่าเรื่องอยุธยาแบบสากกะเบือยันเรือรบ