ความท้าทายของ “เทศบาลนครเชียงใหม่” ! เปิดตัว “ธีรวุฒิ แก้วฟอง” คนหนุ่มเจ้าของพื้นที่ – มุ่งมั่นสร้าง “เชียงใหม่กว่า”

25 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ ธันเดอร์เบิร์ด โฮสเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะก้าวหน้า เปิดตัว ธีรวุฒิ แก้วฟอง ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในนามกลุ่ม “เชียงใหม่กว่า” โดยมีกรรมการบริหารของคณะเข้าร่วม อาทิ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์, ชำนาญ จันทร์เรือง, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ท่ามกลางประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่งที่มาร่วมให้กำลังใจ ขณะที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ร่วมวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ธีรวุฒิ กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับตัวเขานั้น ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมาในอาชีพรับราชการ ผ่านพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หลายคน และเชื่อว่าทุกคนอยากมาพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้น แต่ก็ติดล็อกในระบบราชการ ซึ่งตนเห็นว่า การกระจายอำนาจคือทางออก ที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ นั้นได้ สามารถทำให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีอำนาจกำหนดทิศทางพัฒนาตัวเองได้ แบ่งปันทรัพยกรแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และที่สำคัญ ธีรวุฒิ บอกว่าจะทำให้การแก้ปัญหาแต่ละท้องที่ถูกออกแบบมาเข้ากับพื้นที่ เพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคนในที่นั้นๆ ได้ร่วมกำหนดชีวิต ชะตากรรมของตนเองได้ นี่จึงเป็นเหตุให้ตนเองจึงสนใจการปกครองส่วนท้องถิ่น หวังว่าเป็นทางออก และสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้

“ตลอดระยะเวลา 44 ปี ที่ผ่านมา ผมเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นการเติบโตของเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็ก โตขึ้น เรียนหนังสือ ทำงาน ก็อยู่ที่นี่มาตลอด เห็นความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่มาโดยตลอด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือ Positioning ของความเป็นเชียงใหม่ คือ 1.การท่องเที่ยว และ 2. เศรษฐกิจ ซึ่งเราก็สามารถทำได้ดี

“แต่การที่โฟกัสการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้ก็น่าจะทำให้เกิดคำถามว่า แล้วด้านอื่นๆ เราหลงลืมไปหรือไม่ ? ขนส่งมวลชนของเมือง การศึกษาของเมือง คุณภาพชีวิต ของคนในเมือง ฯลฯ เกิดคำถามขึ้นในนโยบายด้านอื่นๆ ที่ผ่านมาของเมืองหรือไม่ ?

“เรื่องนี้ยิ่งชัดขึ้นหลังจากที่เกิดปัญาวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองเงียบ ถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มคิดถึงด้านอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ว่าเหล่านี้ โดยเริ่มจากหน่วยการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ต้องมาคิดกันว่าเทศบาลจะทำอย่างไรได้บ้างกับสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้” ธีรวุฒิ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกตัวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการแถลงข่าว ดังนั้น ตนเองคงแค่มาแนะนำตัวและจะยังไม่พูดถึงนโยบายต่างๆ เพียงแต่อยากให้รู้ว่าตนมีความสนใจ และมุ่งมั่นที่จะมาเปลี่ยนเชียงใหม่ มากำหนดอนาคตเมืองเชียงใหม่ให้ใหม่กว่านี้ได้ ทั้งนี้ เรายังมี “กลุ่มเชียงใหม่กว่า” ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำกิจกรรมในเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคอยช่วยสนับสนุน และนี่คือทีมบริหารของเราที่จะทำให้เกิดการเชื่อโยงประเด็นต่างๆ มาพัฒนาเชียงใหม่

ขณะที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมวีดีโอคอล เข้ามาพูดโดยกล่าวว่า เนื่องการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้เราให้ความสำคัญ เพราะเทศบาลนครเชียงใหม่คือใจกลางของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ก็คือศูนย์กลางภาคเหนือ ซึ่งแม้จะมีพื้นที่เพียง 40 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 130,000 คนเท่านั้น แต่มีงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งวาระคือ 4 ปี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแห่งนี้ต้องบริหารงบประมาณถึงกว่า 6,000 ล้านบาท รวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีโรงเรียนภายใต้สังกัดถึง 11 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง มีนักเรียนต้องดูแลถึง 3,340 คน ซึ่งใครเข้าเป็นนายกฯ ต้องบริหารโรงเรียนเหล่านี้ และรับผิดชอบนักเรียนจำนวนนี้ด้วย ื

ธนาธร บอกว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ แม้จะมีพื้นที่เล็ก แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ เพราะเป็นศูนย์กลางล้านนา มีอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่มีประชากรจากหลากหลายแห่งมารวมกันอยู่ที่นี่และร่วมกำหนดวิถีชีวิตความเป็นไปของเมืองเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพราะใกล้ๆ นั้นคือ ดอยสุเทพ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วิถีชีวิตคนมีเชื้อชาติแตกต่างกันไป และมีประวัติศาสตร์เฉพาะ

“นี่จึงเป็นสถานที่น่าสนใจ และขณะเดียวกันก็ท้าทาย เราอยากขอโอกาสคนเชียงใหม่ให้ตัวแทนคณะก้าวหน้าได้เข้ามาบริหาร เพราะครั้งนี้ โควิดที่แพร่ระบาดทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามว่าการท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งนี่คือสิ่งที่ท้าทาย นักท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างไรยังไม่มีใครรู้ และขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดร็ว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะส่งผลชีวิตกับเราอย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องนี้เราต้องการคนรุ่นใหม่ ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และนี่คือสิ่งที่บอกว่าทำไมเชียงใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่าบริหาร” ธนาธร กล่าว

ทิ้งท้าย ประธานคณะก้าวหน้า พูดถึง ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ว่า เหมาะสมด้วยคุณวุฒิ และวัยยวุฒิ อายุ 44 ปี เรียนจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นคนเชียงใหม่ที่เรียนอยู่ที่นี่ จบแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่ รับราชการและทำธุรกิจไปพร้อมกัน มีความรักความผูกพันกับเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยธุรกิจอย่างการทำคราฟต์เบียร์ที่ทำซึ่งเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างธุรกิจเบียร์ผูกขาดอย่างในปัจจุบันนี้ คนที่ทำย่อมเป็นคนที่เปิดกว้าง ย่อมท้าทาย และกล้าหาญพร้อมสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และนอกจากนี้ยังเป็นคนที่เสียสละ ละทิ้งชีวิตข้าราชการที่มั่นคงอยู่แล้ว มาทำงานเพื่อเปลี่ยนเชียงใหม่ตรงนี้ ซึ่งแทบไม่มีโอกาสรวยขึ้นเลยจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ขณะที่ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะก้าวหน้ามีตัวแทนแข่งขันในสนามการเลือกตั้งนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย เพรานี่คือการสมัครสนามการเมืองท้องถิ่นครั้งแรกของคุณธีรวุฒิ ซึ่งเป็นคนหน้าใหม่ แต่เราเชื่อมั่นว่า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นคนเชียงใหม่ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนเชียงใหม่ได้และพร้อมให้ทีมของคุณธีรวุฒิ กลุ่มเชียงใหม่กว่า และทีมงานคณะก้าวหน้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปทำงาน

“แน่นอนว่าเราทำงานบนหลักการณ์ อุดมการณ์เดียวกัน เราเชื่อความเท่าเทียมกันของคน เชื่อเรื่องการกระจายอำนาจ เชื่อเรื่องการแก้ปัญหาพื้นที่จากคนในพื้นที่ เพราะไม่มีใครทราบปัญหา ทราบความต้องการของคนในพื้นที่เท่ากับคนในพื้นที่เอง ขณะเดียวกัน เรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก็เป็นสิ่งที่เรายืนหยัดและจะงานอย่างนี้ต่อไป” เยาวลักษณ์ กล่าว

เป็นว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระดับเทศบาล ในนาม “คณะก้าวหน้า” ที่เปิดตัวเป็นคนแรก เตรียมลุยรับฟังปัญหาและผลิตนโยบายสำหรับแก้ปัญหาหาให้ชาวเมืองเชียงใหม่ และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ต่อไป ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายในยุคโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่น

บทความ

   ดูทั้งหมด
28 มิถุนายน 2565    บทความ

สานต่อภารกิจ-อุดมการณ์ จาก ร.ศ. 130 ถึง คณะราษฎร 2475 ถึง คณะราษฎร 2563

22 มิถุนายน 2565    การเมืองท้องถิ่น ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น บทความ

#ปลดล็อกคน กรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

21 มิถุนายน 2565    บทความ

นโยบายรัฐบาลไทยต่อผู้ลี้ภัยต้องเปลี่ยน! อย่าให้คำว่า “โอบอ้อมอารี” เป็นเพียงแค่ “คำขวัญ”

21 มิถุนายน 2565    บทความ

ปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อข้าราชการ-ลูกจ้างท้องถิ่นที่มีศักดิ์ศรีและความคล่องตัวในการช่วยเหลือประชาชน

20 มิถุนายน 2565    บทความ

เปิด 8 โพสต์ปิยบุตร ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ถูกแจ้งความดำเนินคดีผิด ม.112

5 มิถุนายน 2565    บทความก้าวหน้า บทความพิเศษ เรื่องเด่น

กรณีศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC

1 มิถุนายน 2565    Common School

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

31 พฤษภาคม 2565    Common School

อักษรธัมม์: อาวุธสำคัญของคนบวชเรียน

25 พฤษภาคม 2565    ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น บทความ

คืนอำนาจให้ท้องถิ่น ความหวังอยู่ที่ประชาชน ( คืนอำนาจท้องถิ่น ตอนที่ 3 )

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า