“นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – พิษณุโลก พร้อมแล้วทีมว่าที่ผู้สมัครชิงนายก อบต.

8 ตุลาคม 2564

ยังคงเดินสายพบปะว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อย่างต่อเนื่องสำหรับทีมงานคณะก้าวหน้า โดย ล่าสุดลุยพื้นที่ใน 3 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร และพิษณุโลก พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน กางนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียง ข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดจนแผนการทำสื่อนำเสนอให้น่าสนใจและดึงดูดใจประชาชน

จ.นครสวรรค์ มีว่าที่ผู้สมัครนายก อบต. 2 พื้นที่ ได้แก่ บุญเลิศ วงษ์เขียว ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง, เกษมสุข กลัดเพ็ชร ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี สำหรับ จ.กำแพงเพชร มีว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.1 พื้นที่ คือ ประพันธ์ จิตรธรรม ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน

ขณะที่ จ.พิษณุโลก มีว่าที่ผู้สมัครนายก อบต. 5 พื้นที่ ได้แก่ ธีรดม เป้รอด ว่าที่ผู้มัครนายก อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ, ทวีทรัพย์ ตาฉิมมา ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ, ทวีศักดิ์ ภูเชียว ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ, รับ พลชัยยา ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ และ สมยศ แซ่เตีย ว่าที่ผู้สมัครนายกยก อบต.วังพิกุล อ.วังทอง

จากการพูดคุยในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าแนวนโยบายที่ผู้สมัครส่วนใหญ่ยกเป็นตัวชูโรง เน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดการการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องการใช้น้ำซึ่งประสบปัญหาฤดูฝนเกิดน้ำหลากท่วม และฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำ รวมถึงระบบประปาในพื้นที่ เช่น ว่าที่ผู้สมัคร อบต.ชาติตระการ ซึ่งอยู่ในหุบเขา น้ำกินน้ำใช้ส่วนใหญ่มาจากประปาบาดาล ยังมีปัญหาคือเป็นน้ำที่ไม่ค่อยใสสะอาดเท่าที่ควร ว่าที่ผู้สมัครจึงมีแนวคิดที่จะทำถังพักน้ำและสร้างระบบประปาชุมชนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภค

อีกหนึ่งนโยบายสำคัญซึ่งหลายๆ พื้นที่มีคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาตรงกันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งแนวนโยบายของผู้สมัคร อบต.คณะก้าวหน้า คือ สถานที่ต้องเหมาะสม สะอาด สุขภาพอนามัยต้องมาก่อนโดยมีการตั้งอ่างล้างมือพร้อมและพอเพียง ขณะที่อาคารที่พักต้องได้มาตรฐานและนอกอาคารต้องมีสวนสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กคุ้นเคย เป็นต้น และที่สำคัญคือ ต้องมีผู้ดูแลศูนย์และเด็กที่มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน

รวมถึงอีกหนึ่งนโยบายซึ่งขาดไม่ได้คือ นโยบายรัฐแบบเปิด การจัดทำงบประมาณต้องมีส่วนร่วมจากประชาชน ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผย การประชุมสภา อบต. ต้องมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งวันนี้่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสำดวกในการทำงาน ที่จะทำให้ อบต.สามารถรีบรุดแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที


______

ผลิตโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
เลขที่ 167 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ผลิตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 จำนวน 1 ชิ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

12 มกราคม 2565    ความเคลื่อนไหว รายงานพิเศษ

ยิงรถประชาชนที่ “นราธิวาส” ปัญหาเชิงโครงสร้าง – มาตรการความมั่นคงทำ ปชช.อยู่ในความเสี่ยง “คณะก้าวหน้า” ชวนร่วมแคมเปญ “ด่านจิต”

19 ตุลาคม 2564    ความเคลื่อนไหว

“ธนาธร” ฮอดอีสาน พบผู้สมัคร อบต. “มหาสารคาม” ชูนโยบายสวัสดิการผู้สูงวัย-จัดการขยะ

18 ตุลาคม 2564    ความเคลื่อนไหว

ท้องถิ่นดีกว่านี้ได้ ! โชว์ผลงานความสำเร็จ – ลุยต่อเลือกตั้ง อบต. คณะก้าวหน้า หนุน 210 ทีม ทุกภาคทั่วประเทศ

8 ตุลาคม 2564    ความเคลื่อนไหว

เปิดข้อมูลการสร้างเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ – จากปัญหาด้านสาธารณสุขสู่ปัญญาด้านเทคโนโลยี

เรื่องเด่น

กิจกรรม

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด
12 มกราคม 2565

ยิงรถประชาชนที่ “นราธิวาส” ปัญหาเชิงโครงสร้าง – มาตรการความมั่นคงทำ ปชช.อยู่ในความเสี่ยง “คณะก้าวหน้า” ชวนร่วมแคมเปญ “ด่านจิต”

19 ตุลาคม 2564

“ธนาธร” ฮอดอีสาน พบผู้สมัคร อบต. “มหาสารคาม” ชูนโยบายสวัสดิการผู้สูงวัย-จัดการขยะ

18 ตุลาคม 2564

ท้องถิ่นดีกว่านี้ได้ ! โชว์ผลงานความสำเร็จ – ลุยต่อเลือกตั้ง อบต. คณะก้าวหน้า หนุน 210 ทีม ทุกภาคทั่วประเทศ

8 ตุลาคม 2564

เปิดข้อมูลการสร้างเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ – จากปัญหาด้านสาธารณสุขสู่ปัญญาด้านเทคโนโลยี

8 ตุลาคม 2564

“นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – พิษณุโลก พร้อมแล้วทีมว่าที่ผู้สมัครชิงนายก อบต.

6 ตุลาคม 2564

“พรรณิการ์” ลุย สมุทรปราการ ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร อบต. – ด้าน ผู้สมัครนายกฯ “ราชาเทวะ” กางนโยบายหลัก หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ สร้างองค์กรโปร่งใส

บทความ

   ดูทั้งหมด
24 มกราคม 2565    Common School

Don’t Look Up : อย่าฝากชีวิตไว้ในมือเสรีนิยม

20 มกราคม 2565    ตลาดวิชาอนาคตใหม่

จากความมั่งคั่งของแผ่นดิน สู่ความมั่งคั่งของสถาบันกษัตริย์

20 มกราคม 2565    Common School

ที่ใดมีอินเทอร์เน็ต ที่นั่นมีอนาธิปไตย

19 มกราคม 2565    Common School

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

16 มกราคม 2565    Reading Revolution

อ่านเปลี่ยนโลก : แนะนำหนังสือใหม่ 10 เล่มเข้มข้นแบบจุกๆ

15 มกราคม 2565    Common School

ครูผู้ผูกขาดความรู้

12 มกราคม 2565    ความเคลื่อนไหว รายงานพิเศษ

ยิงรถประชาชนที่ “นราธิวาส” ปัญหาเชิงโครงสร้าง – มาตรการความมั่นคงทำ ปชช.อยู่ในความเสี่ยง “คณะก้าวหน้า” ชวนร่วมแคมเปญ “ด่านจิต”

8 มกราคม 2565    Common School

วันเด็กไทย…เพื่อใครกันแน่

4 มกราคม 2565    Common School

[ การเมืองท้องถิ่นแบบคณะก้าวหน้า และก้าวต่อไปของสิ่งที่เรียกว่า “อคาเดมี” ]