แถลงการณ์จากประธานคณะก้าวหน้า
กรณีผลการเลือกตั้ง อบจ. 2563

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน
วันนี้ผม ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในนามของตัวแทนคณะก้าวหน้า
ขอแถลงข่าวสรุปผลการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา

พ่อแม่พี่น้องครับ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ครั้งที่ 2 นี้
เราจึงจัดการไลฟ์การแถลงข่าวแทนที่จะเป็นการแถลงข่าว
โดยมีผู้สื่อข่าวเข้ามาร่วมตามปกติ

ทุกท่านครับ การแถลงข่าวในวันนี้ผมจะสรุปภาพรวมของผลการเลือกตั้ง อบจ.
ในวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาใน 42 จังหวัดที่พวกเรา คณะก้าวหน้า ได้ส่งตัวแทนลงแข่งขัน

สำหรับผลการเลือกตั้งคิดว่าทุกท่านคงจะรู้กันแล้ว ในตำแหน่งนายก อบจ.นั้นพวกเราส่ง
ทั้งหมด 42 จังหวัด 42 คน แต่เราไม่สามารถช่วงชิงตำแหน่งนายก อบจ. มาได้เลยสักจังหวัด

พวกเราตั้งใจทำงานและตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆ มากมาย
แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเราไม่สามารถช่วงชิงตำแหน่งนายก อบจ. มาได้สักจังหวัดเลย
เป็นเพราะพวกเรายังทำงานไม่หนักพอ ยังทำงานไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ผมขอใช้โอกาสนี้ขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพวกเราในการเลือกตั้ง
ในวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาด้วย

แต่ทุกท่านครับ ถึงแม้ว่าในตำแหน่งนายก อบจ. เราจะไม่สามารถช่วงชิงมาได้
ซึ่งพวกเราเองก็ผิดหวังและเสียใจ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรา
ไม่ได้ประสบความสำเร็จใดๆ เลยในการเลือกตั้งครั้งนี้

ทุกท่านครับ การเลือกตั้งใน 42 จังหวัด เราสามารถได้รับความไว้วางใจ ได้รับคะแนน
จากพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เป็นคะแนนทั้งหมด 2,670,798 คะแนน
ขอขอบคุณทุกคะแนน ทุกความไว้วางใจที่มอบให้กับพวกเราใน 42 จังหวัด

นอกจากคะแนนจำนวน 2.6 ล้านคะแนนที่พวกเราได้รับแล้ว พวกเรายังสามารถช่วงชิงตำแหน่ง
สมาชิกสภา อบจ. ได้ทั้งหมด 55 คนใน 18 จังหวัด และเรายังได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน
ขับเคลื่อน ให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของ อบจ.
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือความภาคภูมิใจของพวกเรา

แถลงการณ์ในส่วนของคะแนนทั้งหมด

ที่ได้รับจากการเลือกตั้ง นายก อบจ. 20 ธันวาคม 2563

เมื่อเรานำเฉพาะผลคะแนนจากการเลือกตั้งนายก อบจ. ใน 42 จังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2563 มาเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม 2562 ใน 42 จังหวัดเช่นกัน ผลปรากฏอย่างนี้ครับ

ในปี 2562 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 19,629,451 คน คิดเป็น 72.3% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นได้รับคะแนนใน 42 จังหวัดนี้ 3,183,163 คะแนน หรือคิดเป็นคะแนนนิยม 16.2% จากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ส่วนในวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ใน 42 จังหวัดนี้ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 15,730,841 คน พวกเราคณะก้าวหน้า ได้รับคะแนนเลือก นายก อบจ. ใน 42 จังหวัดนี้ทั้งสิ้น 2,670,798 คะแนน

พ่อแม่พี่น้องครับ
ถ้าดูจำนวนคะแนนอาจจะเห็นว่าเราได้รับคะแนนดิบน้อยลงจากการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม ปี 2562 แต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของคะแนนแล้วจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวานนี้ 20 ธันวาคม พวกเราได้รับคะแนนนิยมคิดเป็น 17 % ทีเดียว เทียบกับพรรคอนาคตใหม่ 16.2%

จะเห็นได้ว่าคะแนนนิยม 1 ปีกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลดลงเลย ในขณะที่การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวา เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. รอบนี้ เป็นที่รู้กันว่า ไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ดังนั้นคะแนนที่พวกเราได้รับมา เราจึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากไม่ต่ำลงแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดเช่นนี้ เรายังรักษาฐานคะแนนไว้ได้

ส่วนจังหวัดที่เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มีตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ. มีดังนี้ครับ

จังหวัดพะเยา 1 คน
จังหวัด อุตรดิตถ์ 3 คน
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 10 คน
จังหวัด ชลบุรี 1 คน
จังหวัด สมุทรปราการ 1 คน
จังหวัด สมุทรสาคร 1 คน
จังหวัด นนทบุรี 3 คน
จังหวัด อ่างทอง 1 คน
จังหวัด ภูเก็ต 1 คน
จังหวัด ยโสธร 7 คน
จังหวัด ร้อยเอ็ด 3 คน
จังหวัด มุกดาหาร 1 คน
จังหวัด อุดรธานี 10 คน
จังหวัด บึงกาฬ 1 คน
จังหวัด หนองคาย 5 คน
จังหวัด สกลนคร 2 คน
จังหวัด หนองบัวลำภู 2 คน
จังหวัด ลำพูน 2 คน

*หมายเหตุ
หลังการแถลงข่าว มีการยืนยันจำนวน ส.อบจ.เพิ่มเติม คือ จากจังหวัดระยอง 1 คน จังหวัดน่าน 1 คน

รวมทั้งสิ้น = 57 คน จาก 20 จังหวัด

พวกเราจะให้การสนับสนุน ให้การแนะนำสมาชิกสภา อบจ. ในนามของคณะก้าวหน้าทั้งหมด ให้ทำงานเป็นปากเป็นเสียง เป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารแทนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เต็มที่

ความพึงพอใจของพวกเราต่อการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาไม่ได้จบแค่นั้น เรายังเชื่อว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนที่สำคัญในการรณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเมืองท้องถิ่น ซึ่งสำหรับพวกเราแล้ว การเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติสำคัญไม่แพ้กันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะเดินหน้าต่อไปที่จะเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ ยุติการรวมศูนย์อำนาจ และงบประมาณอยู่ที่รัฐราชการส่วนกลาง ซึ่งจะต้องกระทำไปจากข้างบนลงข้างล่าง และจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปในทางเดียวกัน ซึ่งสำหรับพวกเราแล้ว การจะปฏิรูประบบราชการได้ จำเป็นจะต้องแก้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหลายตัว ซึ่งจะต้องทำโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร หรือผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต ส่วนการทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเมืองท้องถิ่นที่ดีที่โปร่งใส ที่ตอบสนองกับชีวิตของประชาชน ทำให้ส่วนกลางกับท้องถิ่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น เมื่อเกิดการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพที่ดี การขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบราชการจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ผมยังเชื่อว่าเรายังมีส่วนทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของการทำงานของ อบจ.

ทุกท่านครับ ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้แสดงให้ทุกท่านเห็นว่าจริงๆ แล้ว อบจ.ในหลายจังหวัด มีงบประมาณจำนวนมาก จังหวัดใหญ่ๆ มีประมาณถึง 3,000 กว่าล้านบาท จังหวัดกลางๆ มีประมาณระดับพันล้าน / ปี จังหวัดเล็กๆ งบประมาณอยู่ที่ 400-500 ล้านบาท / ปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับทราบมาก่อน และในขณะเดียวกัน เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจและมีความสนใจน้อย อบจ.จึงไม่ถูกตรวจสอบ การไม่ถูกตรวจสอบบวกกับการที่ อบจ.ในหลายจังหวัดมีการผูกขาดมานาน ทำให้งบประมาณถูกใช้ไปอย่างไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจะเห็นได้จากทรัพย์สินของ อบจ.ในหลายจังหวัด ซึ่งเราได้ไปเห็นสถานที่จริงมาแล้ว ได้เห็นว่ามีทรัพย์สินของ อบจ.จำนวนมากที่ไม่ได้ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า

หนึ่งในนโยบายของพวกเราคือการดึงศักยภาพของสิ่งต่างๆ เหล่านี้กลับคืนมา เราพยายามทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติ หรือการเมืองระดับจังหวัด สิ่งที่ต้องใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องนโยบาย เราพยายามทำนโยบายที่ดีให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็น ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามการทำงานของเราในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่าพวกเรามีนโยบายที่จับต้องได้ ทำได้จริง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวได้มีพื้นที่แสดงออก พวกเขาได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ห่างไกลจากยาเสพติด

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมสาธารณะ ที่สามารถลงทุนมากขึ้นเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีตัวเลือกในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงทุกอำเภอในจังหวัดเข้าหากันได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เราได้ทำนโยบายต่างๆ เหล่านี้ให้พ่อแม่พี่น้องเห็น ว่าขอบเขตอำนาจของ อบจ.ที่ผ่านมานั้นทำเรื่องเหล่านี้ได้ ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีเจตจำนงที่แน่วแน่พอ นอกจากนี้เรายังเอาการเมืองใหม่มาทำ เหมือนสมัยที่เราเป็นพรรคอนาคตใหม่ การเมืองใหม่ที่ว่านี้คือการไม่ซื้อสิทธิ ไม่ซื้อเสียง พวกเราไม่เคยเชื่อว่าการซื้อสิทธิซื้อเสียงจะทำให้สังคมดีขึ้นได้ จะทำให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นได้ พวกเราไม่เคยเชื่ออย่างนั้น ดังนั้นในการเลือกตั้ง 20 ธันวาที่ผ่านมา เราจึงเลือกวิธีการทำงานเช่นเดิม

พ่อแม่พี่น้องครับ ลองถามตัวเองดู ท่านคิดว่าคนที่ซื้อสิทธิซื้อเสียงเพื่อเข้ามามีอำนาจ พวกเขาจะตั้งใจทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ พวกเราไม่เชื่อเช่นนั้น

แน่นอนที่สุด วันนี้พวกเราขอโทษที่ไม่สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ได้แม้แต่หนึ่งจังหวัด แต่พวกเราได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราแล้ว ที่จะสร้างการเมืองแบบใหม่แบบนี้ ไม่ใช่แต่ในระดับประเทศ แต่ลงมาถึงในระดับท้องถิ่นด้วย ดังนั้นทุกคะแนนที่เราได้มาในรอบนี้ 2.6 ล้านคะแนน จึงเป็นคะแนนที่ไม่ได้มาจากเครือข่ายผลประโยชน์

ทุกท่านครับ และนั่นก็คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางอุปสรรคเยอะแยะมากมาย พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานการเมืองท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ ทำงานการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

ก้าวต่อไปของ คณะก้าวหน้า ในปี 2564

หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าจากนี้ต่อไปในปี พ.ศ. 2564 พวกเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้พวกเราท้อถอย หรือหยุดเดินไปข้างหน้าหรือไม่ ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับ ผม และแกนนำคณะก้าวหน้าคนอื่นๆ รวมถึงผู้สมัครนายก อบจ. ผู้สมัคร ส.อบจ. ของพวกเราจะยังก้าวเดินต่อไป ทำงานเพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ เพื่อสร้างประเทศไทยที่เป็นของประชาชนต่อไปในปี 2564 อย่างไม่ย่อท้อ อย่างแน่วแน่ หนักแน่นและมีพลังเหมือนเดิม

ทุกท่านครับ เราจะทำอะไรในปี พ.ศ. 2564 อย่างแรกที่สุด
1. พวกเราจะสนับสนุน เสนอแนะ ช่วยตรวจสอบการทำงานของ อบจ.ที่มีการเลือกตั้งไปแล้ว ผ่านกลไกของสมาชิกสภา อบจ. ที่พวกเราได้รับเลือกเข้าไป
2. พวกเราจะทำงานการเมืองในระดับพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นในระดับเทศบาล หรือ อบต. ต่อไป

เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง คนรุ่นใหม่
คนที่มีความรู้ความสามารถหาแพลตฟอร์มที่จะเข้าช่วงชิงในวาระการเลือกตั้งเทศบาลและ อบต.
ที่จะมาถึง มาร่วมเดินทางกับพวกเรานะครับ พวกเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำนโยบายดีๆ
ที่เราได้ทำมาแล้วในระดับ อบจ. มาทำต่อในระดับเทศบาลและระดับ อบต. เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่า
ท้องถิ่นของท่านเอง ชุมชนของท่านเองมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปไกลได้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่ ดังนั้นเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้าง

ประเทศไทยต้องการคนหน้าใหม่ๆ มาทำงานการเมือง เพื่อเอาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ใส่เข้าไปเพื่อทำให้เกิดการแข่งขัน ถ้าการเมืองไม่มีการแข่งขัน
สังคมก็ไม่มีการพัฒนาดังนั้นถ้าใครสนใจจะร่วมงานกับพวกเรา เชิญชวนครับ ทำงานต่อไปในระดับเทศบาล ในระดับ อบต. ต่อกับพวกเรา

และสุดท้ายครับ พวกเราคณะก้าวหน้าไม่ได้ตั้งใจทำงานการเมืองในระดับท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว พวกเรายังจะเดินหน้าต่อ ขับเคลื่อนในสิ่งที่พวกเราได้ทำมาตั้งแต่สมัย เป็นพรรคอนาคตใหม่ นั่นก็คือการรณรงค์ปักธงทางความคิดทางการเมืองที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ถึงกระบวนการและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ที่กำลังแลกเปลี่ยนกันอยู่ในสภา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง พวกเรายังจะรณรงค์เรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปกองทัพ การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะยังรณรงค์เรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

และนั่นคือแนวทางการทำงานของพวกเราในปี พ.ศ. 2564 ครับ

ทุกท่านครับ ถึงโอกาสนี้ก็คงสมควรแก่เวลาที่เราจะปิดแคมเปญการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นระดับ อบจ. ของพวกเราไว้ที่นี่ เพียงเท่านี้ การเดินทางในหลายเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการคลายการล็อกดาวน์โควิด-19 ในรอบแรก เดือนมิถุนายนจนถึงวันนี้ ทำให้พวกเราเรียนรู้และเติบโตอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในระดับ อบจ. ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ แนวการพัฒนาจังหวัดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนที่หลากหลาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเก็บเป็นประสบการณ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่สวยงามต่อไป

ในโอกาสนี้ ในการปิดการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ผมขอขอบคุณจริงๆ กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจกับพวกเรา ขอขอบคุณ 2.6 ล้านคะแนนที่ยังไว้ใจพวกเรา ที่ยังคงเดินไปกับพวกเรา ผมขอขอบคุณทุกดอกไม้ ทุกการจับไม้จับมือ น้ำทุกขวด อาหารทุกกล่อง ขอบคุณทุกรอยยิ้ม ขอบคุณทุกการโอบกอด สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันเป็นพลังให้พวกเรา คณะก้าวหน้า ขับเคลื่อน เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เชิญชวนทุกท่านเดินร่วมต่อไปกับพวกเรา อย่าเพิ่งหมดหวัง อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ นี่เพิ่งจะผ่านมาแค่ 2 เลือกตั้งเท่านั้น ยังมีการเลือกตั้งข้างหน้าอีกเยอะที่พวกเราจะต้องฝ่าฟัน

การสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่กว่านี้ การสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย ต้องใช้เวลาอีกยาว เดินไปด้วยกันครับ

สุดท้ายนี้ผมขอจบการแถลงข่าว ด้วยการขอบคุณผู้สมัครนายก อบจ. ผู้สมัคร ส.อบจ. ผู้ช่วยหาเสียง ทีมงานทั้งที่อยู่ในจังหวัดก็ดี ทั้งที่ส่วนกลางก็ดี ทุกคนที่ช่วยเป็นพลัง คนละไม้คนละมือ ผลักดันให้เรามาถึงจุดนี้ ขอบคุณทุกคนอีกครั้ง เดินทางร่วมกันต่อไปครับ

(ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ)

  ประธานคณะก้าวหน้า

   21 ธันวาคม 2563

เรื่องเด่น

กิจกรรม

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

หยุดปล่อยปลามาปล่อยปลากระป๋อง ! ส.อบจ.คณะก้าวหน้า ผนึกกำลัง ส.อบจ.อิสระ ลดงบฯ ปี 65 อบจ.อุดรธานี – ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนได้กว่า 57 ล้าน

เป็นที่น่าพอใจของประชาชน ! “ฟองดูว์” เทคโนโลยีรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ “เทศบาล” แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ภารกิจแห่งอนาคต! ทต.ด่านสำโรง ชูหลักสูตร “ค่ายเทคโนโลยี” ยกระดับ ร.ร.เทศบาล -ปักธงความฝันเยาวชน

“เมื่อสายน้ำกลับมา-ลำเหมืองฟื้นคืนชีวิต” เกาะติดภารกิจ “ทต.เหมืองจี้” – กว่า 5 ปีที่ภาพแบบนี้หายไปจากท้องถิ่น

สุดปัง! คณะก้าวหน้าผุดไอเดีย “มื้อนี้พี่เหมาเอง” ช่วยร้านอาหาร-ผู้เดือดร้อนโควิด

จบดราม่าไม่เอาผู้ว่าฯ รอเกษียณ “ยุติรัฐราชการรวมศูนย์” คือ คำตอบ

บทความ

   ดูทั้งหมด
ตลาดวิชาอนาคตใหม่ บทความ

ถอดรื้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชาชาตินิยม : บาดแผล และความทรงจำ

บทความ

กษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี ใครมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งกันแน่?

บทความพิเศษ

หยุดความ “ป่าเถื่อน” ! อย่างน้อยก็ให้เหมือน “อารยประเทศ” สักเรื่อง ถึงเวลาแล้วกฎหมายป้องกัน “ทรมาน-บังคับสูญหาย”

บทความ

การกดขี่ขูดรีด และการต่อต้านอำนาจรัฐของสามัญชนในกระบวนการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม

บทความพิเศษ

และแล้วอำนาจ ส.ว. ขี่คอ ส.ส. ก็ปรากฏ ! นี่ไม่ใช่ข้อเรียกร้อง “แก้รัฐธรรมนูญ” ของประชาชนแน่ๆ

รายงานพิเศษ

สำรวจอารมณ์ประชาชน – ควันหลง “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” สภาฯ ยังเป็นความหวังได้หรือไม่ ?

Reading Group

อย่าตายนะ มีชีวิตรอดต่อไปให้ได้ : Attack on Titan

บทความ

หลัก 5 ข้อในการทำลายทรัพย์สินเพื่อการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธี

บทความพิเศษ

ชวนฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย! จับตา “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” นำพรรคก้าวไกล “ทลายระบอบปรสิต”