วิกฤต Covid-19 เปลือยระบอบคณาธิปไตยกินคน

ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ 

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณศิลปินทุกคนที่มาร่วมในงาน Mayday Mayday เราช่วยกัน” ซึ่งเป็นงานที่จัดโดยคณะก้าวหน้า นอกจากจะช่วยเหลือศิลปินและนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 แล้ว เรายังได้เป็นสื่อกลางในการระดมทุนรับบริจาค เพื่อนำเงินที่ได้ไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากวิกฤตครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตกุศลช่วยกันบริจาคเงินด้วยครับ

ผมได้ติดตาม Live ของรายการตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ ได้อ่านข้อความต่างๆที่ส่งกันเข้ามา มีความรู้สึกปะปนกันไป ด้านหนึ่ง ก็เพลิดเพลินไปกับดนตรี ด้านหนึ่ง ก็ปลื้มใจกับการรวมพลังช่วยเหลือกันของพี่น้องประชาชนคนไทยในยามยากลำบาก ด้านหนึ่ง ก็เศร้าใจและคับแค้นว่า นี่ประเทศแบบไหนกัน รัฐบาลประสาอะไรกัน ที่ปล่อยให้ประชาชนเจ้าของประเทศเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าขนาดนี้ 

ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้พบเห็นเหตุการณ์หน้ากระทรวงการคลัง ได้ทราบการฆ่าตัวตายของประชาชนมากกว่า 10 ราย ได้ฟังคำพูดแย่ๆ จากข้าราชการประจำผู้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ได้เห็นการจัดสรรงบประมาณอย่างไม่เท่าเทียมกัน การตัดสินใจช่วยเหลือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ทำได้โดยง่าย แต่การช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ กลับทำได้ยากลำบาก ติดขัด มีอุปสรรค มีข้ออ้างสารพัด 

การจัดการวิกฤต Covid-19 ของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจำนวนมาก หลายคนยากลำบาก หลายคนสิ้นหวัง แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ วิกฤตครั้งนี้ ได้เปลือยรัฐไทยทำให้เราเห็นวิกฤตซ้อนทับกันถึง 4 กรณี 

1. วิกฤตรัฐราชการรวมศูนย์ Covid-19 ได้เปลือยรัฐราชการไทยอย่างหมดเปลือก โครงสร้างรัฐราชการรวมศูนย์แบบที่เป็นอยู่ไม่สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาในยามวิกฤตได้ ที่แย่ไปกว่านั้น รัฐราชการรวมศูนย์ของไทย ไม่ได้รวมศูนย์อำนาจอย่างเป็นเอกภาพด้วย แต่มันเป็นการรวมศูนย์ของอำนาจที่แตกเป็นเสี่ยงๆ เข้าไว้ด้วยกัน กระทรวงใครกระทรวงมัน กรมใครกรมมัน จังหวัดใครจังหวัดมัน  

2. วิกฤตจากการไม่มีรัฐสวัสดิการ ประเทศไทยไม่สร้างหลักประกันให้กับคนไทยในการดำรงชีวิตอย่างมีมาตรฐานตั้งแต่เกิดจนตาย สิทธิในการดำรงชีวิตให้รอด เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าในแต่ละวัน มนุษย์ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ หรือมนุษย์ต้องอยู่ไปวันๆ ดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันๆ มนุษย์ก็ปราศจากซึ่งความเป็นมนุษย์ แต่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาเท่านั้น 

3. วิกฤตรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบมาเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลสืบทอดอำนาจ เพื่อให้ระบบรัฐประหารได้สืบทอดอำนาจต่อไป ทำให้เราได้การเมืองแย่ๆ ทำให้เราได้รัฐบาลคณาธิปไตย  

4. วิกฤตรัฐบาลคณาธิปไตย ทำให้เราได้เห็นว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยปกครองในระบอบคณาธิปไตย ระบอบของคนส่วนน้อย โดยคนส่วนน้อย เพื่อคนส่วนน้อย 

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องพิจารณากันอย่างจริงจังว่า พวกเรา ประชาชนคนไทยผู้รักชาติ จะทนอยู่กันไปแบบนี้ จะปล่อยให้ “ระบอบคณาธิปไตยกินคน” แบบนี้ ได้กินคน กินชีวิต ของพวกเราต่อไปอย่างนั้นหรือ? 

ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ที่เราเรียกกันว่า “ปฏิวัติ” จะเกิดขึ้นในยามวิกฤต และด้วยวิกฤตนั้นเอง ทำให้เกิดการหลอมรวมคน คนส่วนใหญ่ คนที่ไร้ซึ่งอำนาจ คนที่ถูกกดขี่ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อชี้เป้าให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมิใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของทุกคน 

นี่ไม่ใช่ปัญหาว่าประกอบอาชีพใด จะเป็นเกษตรกร กรรมกร นิสิตนักศึกษา พนักงานบริษัท ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรืออาชีพใดก็ตาม 

นี่ไม่ใช่ปัญหาว่ามาจากภูมิลำเนาใด เพศใด รสนิยมทางเพศแบบใด วัยใด รุ่นใด 

นี่ไม่ใช่ปัญหาว่า สนับสนุนพรรคการเมืองใด สีเสื้อการเมืองใด 

แต่ทั้งหมด คือ  “ประชาชน” ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

ทั้งหมดนี้ คือ ปัญหาร่วมกันของชาติ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราปล่อยให้ระบอบคณาธิปไตยของคนส่วนน้อยได้กินคน สูบเลือด สูบเนื้อ เอาจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเรา “ประชาชน” ต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมัน 

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่บังเกิดขึ้นได้ในห้วงยามที่ผู้คนเกิด “ความโกรธแค้น” เคียงคู่ไปพร้อมกับ “ความหวัง” 

หากเรามีแต่ความคับแค้น โดยปราศจากความหวัง เราจะมุ่งแต่ทำลายทุกอย่างให้พังพิณ โดยไม่คิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ เราจะต่อสู้แบบมุทะลุ บุ่มบ่าม หุนหันผลันแล่น 

หากเรามีแต่ความหวัง โดยปราศจากความคับแค้น เราก็จะไม่มีความคับแค้นเป็นพลังในการขับเคลื่อน เราก็จะหวังไปเรื่อยๆ โดยไม่ลงมือทำ เฝ้ารอว่าโลกที่ดีกว่านี้จะมาถึง ช้าหน่อยแต่ก็จะมาถึงสักวัน โดยไม่ทำอะไร เราก็จะเฝ้าอดทนรอ ในที่สุด สิ่งใหม่ก็จะมาไม่ถึง และเราก็จะปล่อยโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหลุดลอยไป 

ช่วงเวลาวิกฤต Covid-19 นี้ ผมขอให้ทุกท่านอดทน ขอให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงความทุกข์ ความโศกเศร้าให้กลายเป็นความคับแค้น พร้อมกับหล่อเลี้ยงตนเองด้วยความหวัง และรวมตัวกันยืนยันว่า พวกเรา ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้ จะไม่ทนอีกต่อไป เราจะไม่ทนกับระบอบคณาธิปไตยกินคนอีกต่อไป เราโกรธแค้นกับระบอบคณาธิปไตยที่ทำร้ายเรา และเราหวังที่จะเปลี่ยนแปลงมันไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สังคมที่ดีกว่า ประเทศที่ดีกว่า 

จำนวนยอดไลค์เพจคณะก้าวหน้า จาก 80,000 เศษๆ กลายเป็น 2.6 ล้าน จำนวนยอดคนดูถ่ายทอดสด ยอดไลค์ ยอดแชร์ จำนวนข้อความที่ส่งเข้ามาจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ ผมทราบดีว่า มาจากประชาชนผู้เดือดร้อนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ พวกเรา คณะก้าวหน้าได้ทำอย่างเต็มที่ตามกำลังเท่าที่เรามี เราทราบดีว่า แม้เราจะเพียรพยายามสุดกำลังความสามารถ ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความยากลำบาก 

ผมขอให้พี่น้องประชาชนอดทน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ เพื่อประคับประคองไปด้วยกัน เอาชีวิตให้รอดไปด้วยกัน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

พี่น้องประชาชนคนใดที่สิ้นหวังจนคิดฆ่าตัวตาย ผมขอ ขอร้องอย่างตรงไปตรงมา อย่าฆ่าตัวตายครับ รักษาชีวิตอันมีค่าของท่านไว้ ประคับประคองไปให้รอดจากวิกฤตครั้งนี้ ชีวิตของท่านมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะสังเวยให้กับความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลคณาธิปไตย ชีวิตของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกันกับเพื่อนร่วมชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบคณาธิปไตยของคนส่วนน้อย โดยคนส่วนน้อย เพื่อคนส่วนน้อย ให้กลายเป็นประชาธิปไตย ของคนส่วนใหญ่ โดยคนส่วนใหญ่ เพื่อคนส่วนใหญ่ ให้ได้ 

1 คน ทำไม่ได้ 

10 คน ยังไม่พอ 

100 คน ยังห่างไกล 

1000 คน ยังไม่ถึงเป้าหมาย

10000 คน ก็อาจจะยังไม่สำเร็จ

เราต้องการคนรวมพลังกันเป็นแสน เป็นล้าน เพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

ลองคิดดูสิครับ หากเพียง 10 เปอร์เซนต์ของยอดจำนวนคนที่เข้ามาในเพจนี้ ออกมาต่อสู้ร่วมกัน ลุกขึ้นสู้โดยพร้อมเพรียงกัน การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นแน่นอน 

ด้วยกำลังของพวกเรา ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้ได้ คนไทย เพื่อนร่วมชาติ ต้องมีสถานะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ พวกเราหยุดยั้งระบอบคณาธิปไตยกินคนได้

ผ่านวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน 

หลังวิกฤต Covid-19 เจอกัน   

____

หมายเหตุ : อภิปรายในกิจกรรม  “Mayday Mayday เราช่วยกัน” 2 พฤษภาคม 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

รายงานพิเศษ

มีอะไรใน “แขวน 6 ตุลา” ? เสียงสะท้อนคนหลายรุ่น “ทำไมต้องมีอะไรที่พูดไม่ได้ เราอยากได้คำตอบ” รำลึกเหตุการณ์ “อาชญากรรมรัฐ” การล้อมปราบอำมหิต

รายงานพิเศษ

จาก “ลานโพธิ์” ถึง “ทำเนียบรัฐบาล” 1.49 ชั่วโมง – กว่า 10,000 ก้าว “ลองเดิน” บนเส้นทางทวงคืน “ประชาธิปไตย”

รายงานพิเศษ

บทเรียนปี 35 ! เก็บตกบรรยากาศ “บรรจุอัฐิญาติวีรชน-เปิดอนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม” รัฐประหาร – รัฐบาลแห่งชาติ ไม่ใช่ทางออก !

ความเคลื่อนไหว รายงานพิเศษ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

ปลุกท้องถิ่น เปลี่ยน “นครปฐม” ลุยฟังปัญหา – รับข้อเสนอแนะออกแบบนโยบาย ชูฟื้น “เจดีย์บูชา” คลองประวัติศาสตร์

เรื่องเด่น

กิจกรรม

9

ตุลาคม

เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ส่ง 32 ทีม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่านต่อ

10-12

ตุลาคม

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เดินทางไปยังพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู – หนองคาย – บึงกาฬ – อุดรธานี

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

จังหวัดไหนส่งบ้าง ? เช็คชื่อ – เบอร์ “คณะก้าวหน้า” ส่ง 42 ผู้สมัครชิงนายก อบจ.

เวทีแบบเบิ้มๆ ที่แรก ! “ปิยบุตร” ลุย “สกลนคร” คืนสังเวียนปราศรัยเลือกตั้งท้องถิ่น – หนุน “ณรงเดช อุฬารกุล” ผู้สมัครเบอร์ 3 ชิง นายก อบจ.

แถลงการณ์คณะก้าวหน้า: อย่ายอมจำนนให้อำนาจเผด็จการปิดปากเรา

“คณะก้าวหน้า” เปิดตัวผู้สมัครท้องถิ่น 32 อบจ. “ธนาธร” ชูวิสัยทัศน์ – โชว์นโยบายยึดอุดมการณ์ “อนาคตใหม่” – ลั่น “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา”

“ธนาธร” ลุย “สกลนคร” ฟังวิสัยทัศน์ “ณรงคเดช” ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. – ชูลงทุนด้านการศึกษา ท่องเที่ยว ยกระดับเกษตร ย้ำทุกอย่างต้องโปร่งใส่ ตรวจสอบได้

ขนส่งสาธารณะ “รถ – ราง – เรือ” เชื่อมประสานเปลี่ยน “อยุธยา” – “ธนาธร” ควง “วัสพงศ์” ลุยสำรวจ – ฟังปัญหาประชาชน ใช้ออกแบบนโยบาย

บทความ

   ดูทั้งหมด
บทความ

ว่าด้วยการปิดบริการรถไฟฟ้าในช่วงการชุมนุม: มองความสัมพันธ์ นายทุน-ขุนศึก-ศักดินา ผ่านรถไฟฟ้า

ความเคลื่อนไหว บทความ

แถลงการณ์คณะก้าวหน้า: อย่ายอมจำนนให้อำนาจเผด็จการปิดปากเรา

จึง "เรียน" มาเพื่อทราบ

ความนิยมในอำนาจและความประสาทแดก

โลกใหม่ที่เป็นไปได้

เหลียวซ้ายแลขวา บทเรียนจาก 6 ตุลาคม 2519 : จิตสำนึกสังคมนิยมแห่งยุคสมัย-พวกเขาคือนักสังคมนิยม

รายงานพิเศษ

มีอะไรใน “แขวน 6 ตุลา” ? เสียงสะท้อนคนหลายรุ่น “ทำไมต้องมีอะไรที่พูดไม่ได้ เราอยากได้คำตอบ” รำลึกเหตุการณ์ “อาชญากรรมรัฐ” การล้อมปราบอำมหิต

สัมภาษณ์พิเศษ

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ : การกลับมาของจิตร ภูมิศักดิ์ “คุณเพิกเฉยตัวเขาได้ แต่ไม่อาจเพิกเฉยงานของเขาได้เลย !”

รายงานพิเศษ

จาก “ลานโพธิ์” ถึง “ทำเนียบรัฐบาล” 1.49 ชั่วโมง – กว่า 10,000 ก้าว “ลองเดิน” บนเส้นทางทวงคืน “ประชาธิปไตย”

บทความ

หากใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน้าที่ต้องทำให้งบประมาณปี 2564 บังคับใช้ให้ทันภายใน 1 ต.ค. ตามกรอบเวลาปกติ

Common School : Covid-1984

กายวิภาครัฐไทย : กลไกอำนาจรัฐและอำนาจนำในสังคมไทย