ส่องตราสัญลักษณ์ “เทศบาล” ท้องถิ่นไหนมี “รัฐธรรมนูญ” ปรากฏ ?

“ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ทวงคืนอำนาจสู่ท้องถิ่น” ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเริ่มต้น แต่มีความพยายามมาแล้วตั้งแต่ยุคคณะราษฎร โดยเฉพาะช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงก่อนรัฐประหาร 249

จากที่อำนาจถูกรวมมากระจุกอยู่ส่วนกลางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คณะราษฎรได้มีแผนคืนอำนาจนั้นกลับไปให้ท้องถิ่น โดยออกระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ราชการส่วนกลาง
2.ราชการส่วนภูมิภาค
3.ราชการส่วนท้องถิ่น

ตลอดจนมี พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ที่ต่อมาทำให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในปี 2477 ได้มีการส่งตัวแทนไปดูงานเรื่องการจัดตั้งเทศบาลถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย

ในช่วงที่มีการก่อตั้งเทศบาล 2478 – 2483 นี้เอง “รัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้า” ซึ่งสื่อถึงระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต่างๆ เพื่อให้ “ระบอบใหม่” แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน อย่างแพร่หลาย


ข้อมูลจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม โดย ศราวุฒิ วิสาพรม ได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในบทความชื่อ “การเมืองช่วงรุ่งอรุณแห่งประชาธิปไตย กับชีวิตประจำวันประชาชน” เขาสำรวจพบเทศบาลที่ก่อตั้งในช่วงนี้ถึง 12 เทศบาล ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญในการออกแบ

ต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งระดับเทศบาล ด้วยตราสัญลักษณ์ของเทศบาลที่มี “พานแว่นฟ้ารัฐธรรมนูญ” ปรากฏอยู่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.เทศบาลนครเมืองนครราชสีมา
ก่อตั้ง ปี 2478
พานรัฐธรรมนูญบรรจุอยู่ในกรอบเสมา

2.เทศบาลเมืองนครสวรรค์
ก่อตั้ง ปี 2478
พานรัฐธรรมนูญในปราสาทบนสวรรค์

3.เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ก่อตั้ง ปี 2478
โล่มีสมอปีกเทิดรัฐธรรมนูญ

4.เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
ก่อตั้ง ปี 2478
ช้างเอราวัณทูนพานรองรับรัฐธรรมนูญ

5.เทศบาลเมืองนนทบุรี
ก่อตั้ง ปี 2479
พานรัฐธรรมนูญ

6.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างชูพานรัฐธรรมนูญ

7.เทศบาลเมืองยะลา
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างศึกเชิญพานรัฐธรรมนูญ

8.เทศบาลเมืองตาก
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างเทิดพานรัฐธรรมนูญ

9.เทศบาลเมืองพัทลุง
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างศึกเชิญพานรัฐธรรมนูญ

10.เทศบาลตำบลโนนสูง จ.นครราชสีมา
ก่อตั้ง ปี 2480
พานรัฐธรรมนูญกับพญานาค

11.เทศบาลตำบลสะเดา จ.สงขลา
ก่อตั้ง ปี 2482
เทวดาถือพานรัฐธรรมนูญ

12.เทศบาลตำบลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ก่อตั้ง ปี 2483
พระนารายณ์ถือพานรัฐธรรมนู

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความเคลื่อนไหว เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

“ประยูร วงศ์ปรีชากร” ร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ – ชูนโยบายสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” เชื่อมผู้คน – กิจกรรม – พัฒนาย่านเศรษฐกิจ ฟื้นเมือง “หาดใหญ่” !

ความเคลื่อนไหว เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

“มนตรี คงวชิรวิทย์” ลุยเทศบาลนครนครสวรรค์ – “Walk to Win เดินคว้าชัย” 30 วันสุดท้ายบอกเล่านโยบาย – ฟังปัญหาชาว “ปากน้ำโพ”

ความเคลื่อนไหว เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

ติวเข้มทีมเทศบาลนคร “นครราชสีมา” – “ฉัตร สุภัทรวณิชย์” ชิงนายก ชู “4 แก้ 4 ก้าว” สร้าง “โคราช สมาร์ท ซิตี้”

ความเคลื่อนไหว เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่องตราสัญลักษณ์ “เทศบาล” ท้องถิ่นไหนมี “รัฐธรรมนูญ” ปรากฏ ?

เรื่องเด่น

กิจกรรม

20

ธันวาคม

20 ธันวาคม เลือกตั้งนายก อบจ. – ส.อบจ. ทั่วประเทศ

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

“ประยูร วงศ์ปรีชากร” ร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ – ชูนโยบายสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” เชื่อมผู้คน – กิจกรรม – พัฒนาย่านเศรษฐกิจ ฟื้นเมือง “หาดใหญ่” !

“มนตรี คงวชิรวิทย์” ลุยเทศบาลนครนครสวรรค์ – “Walk to Win เดินคว้าชัย” 30 วันสุดท้ายบอกเล่านโยบาย – ฟังปัญหาชาว “ปากน้ำโพ”

ติวเข้มทีมเทศบาลนคร “นครราชสีมา” – “ฉัตร สุภัทรวณิชย์” ชิงนายก ชู “4 แก้ 4 ก้าว” สร้าง “โคราช สมาร์ท ซิตี้”

ส่องตราสัญลักษณ์ “เทศบาล” ท้องถิ่นไหนมี “รัฐธรรมนูญ” ปรากฏ ?

ผนึกประสบการณ์-พลังคนรุ่นใหม่ “คณะก้าวหน้า” เปิดตัว “ประยูร วงศ์ปรีชากร” ชิงนายกฯ “หาดใหญ่” – “สมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร” ร่วมทีมเศรษฐกิจ

ความท้าทายของ “เทศบาลนครเชียงใหม่” ! เปิดตัว “ธีรวุฒิ แก้วฟอง” คนหนุ่มเจ้าของพื้นที่ – มุ่งมั่นสร้าง “เชียงใหม่กว่า”

บทความ

   ดูทั้งหมด
บทความ

กลับไปหาอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน

Common School Reading Revolution บทความ

ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง

บทความ เรื่องเด่น

ปิยบุตร กาง 4 ฉากทัศน์ชะตา รัฐธรรมนูญ 60 ปลุกอำนาจสูงสุดสถาปนารัฐธรรมนูญมาจากประชาชน

บทความ เรื่องเด่น

กรณี #แอมมี่ : สังคมประชาธิปไตยจำเป็นต้องอดทนอดกลั้นกับความเห็นที่แตกต่าง – เตือนใช้ 112 ยิ่งบานปลาย

Common School บทความ

ถอดบทเรียนการต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาร์

กระทำให้ชำนาญ บทความ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกสภาเทศบาล”

ความเคลื่อนไหว เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

“ประยูร วงศ์ปรีชากร” ร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ – ชูนโยบายสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” เชื่อมผู้คน – กิจกรรม – พัฒนาย่านเศรษฐกิจ ฟื้นเมือง “หาดใหญ่” !

ความเคลื่อนไหว เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

“มนตรี คงวชิรวิทย์” ลุยเทศบาลนครนครสวรรค์ – “Walk to Win เดินคว้าชัย” 30 วันสุดท้ายบอกเล่านโยบาย – ฟังปัญหาชาว “ปากน้ำโพ”

Reading Revolution บทความ

การอ่านเป็นเรื่องของวัยเยาว์