ส่องตราสัญลักษณ์ “เทศบาล” ท้องถิ่นไหนมี “รัฐธรรมนูญ” ปรากฏ ?

“ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ทวงคืนอำนาจสู่ท้องถิ่น” ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเริ่มต้น แต่มีความพยายามมาแล้วตั้งแต่ยุคคณะราษฎร โดยเฉพาะช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงก่อนรัฐประหาร 249

จากที่อำนาจถูกรวมมากระจุกอยู่ส่วนกลางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คณะราษฎรได้มีแผนคืนอำนาจนั้นกลับไปให้ท้องถิ่น โดยออกระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ราชการส่วนกลาง
2.ราชการส่วนภูมิภาค
3.ราชการส่วนท้องถิ่น

ตลอดจนมี พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ที่ต่อมาทำให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในปี 2477 ได้มีการส่งตัวแทนไปดูงานเรื่องการจัดตั้งเทศบาลถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย

ในช่วงที่มีการก่อตั้งเทศบาล 2478 – 2483 นี้เอง “รัฐธรรมนูญบนพานแว่นฟ้า” ซึ่งสื่อถึงระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต่างๆ เพื่อให้ “ระบอบใหม่” แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน อย่างแพร่หลาย


ข้อมูลจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม โดย ศราวุฒิ วิสาพรม ได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในบทความชื่อ “การเมืองช่วงรุ่งอรุณแห่งประชาธิปไตย กับชีวิตประจำวันประชาชน” เขาสำรวจพบเทศบาลที่ก่อตั้งในช่วงนี้ถึง 12 เทศบาล ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญในการออกแบ

ต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งระดับเทศบาล ด้วยตราสัญลักษณ์ของเทศบาลที่มี “พานแว่นฟ้ารัฐธรรมนูญ” ปรากฏอยู่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.เทศบาลนครเมืองนครราชสีมา
ก่อตั้ง ปี 2478
พานรัฐธรรมนูญบรรจุอยู่ในกรอบเสมา

2.เทศบาลเมืองนครสวรรค์
ก่อตั้ง ปี 2478
พานรัฐธรรมนูญในปราสาทบนสวรรค์

3.เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ก่อตั้ง ปี 2478
โล่มีสมอปีกเทิดรัฐธรรมนูญ

4.เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
ก่อตั้ง ปี 2478
ช้างเอราวัณทูนพานรองรับรัฐธรรมนูญ

5.เทศบาลเมืองนนทบุรี
ก่อตั้ง ปี 2479
พานรัฐธรรมนูญ

6.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างชูพานรัฐธรรมนูญ

7.เทศบาลเมืองยะลา
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างศึกเชิญพานรัฐธรรมนูญ

8.เทศบาลเมืองตาก
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างเทิดพานรัฐธรรมนูญ

9.เทศบาลเมืองพัทลุง
ก่อตั้ง ปี 2479
ช้างศึกเชิญพานรัฐธรรมนูญ

10.เทศบาลตำบลโนนสูง จ.นครราชสีมา
ก่อตั้ง ปี 2480
พานรัฐธรรมนูญกับพญานาค

11.เทศบาลตำบลสะเดา จ.สงขลา
ก่อตั้ง ปี 2482
เทวดาถือพานรัฐธรรมนูญ

12.เทศบาลตำบลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ก่อตั้ง ปี 2483
พระนารายณ์ถือพานรัฐธรรมนู

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่น

กิจกรรม

20

ธันวาคม

20 ธันวาคม เลือกตั้งนายก อบจ. – ส.อบจ. ทั่วประเทศ

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

99 วัน หลังรับตำแหน่ง นายกฯ “เทศบาลก้าวหน้า” มั่นใจ “น้ำประปาดื่มได้” เป็นจริง !

ทำทันที! เทศบาล “ก้าวหน้า” ชู “น้ำประปาดื่มได้”

“ประยูร วงศ์ปรีชากร” ร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ – ชูนโยบายสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” เชื่อมผู้คน – กิจกรรม – พัฒนาย่านเศรษฐกิจ ฟื้นเมือง “หาดใหญ่” !

“มนตรี คงวชิรวิทย์” ลุยเทศบาลนครนครสวรรค์ – “Walk to Win เดินคว้าชัย” 30 วันสุดท้ายบอกเล่านโยบาย – ฟังปัญหาชาว “ปากน้ำโพ”

ติวเข้มทีมเทศบาลนคร “นครราชสีมา” – “ฉัตร สุภัทรวณิชย์” ชิงนายก ชู “4 แก้ 4 ก้าว” สร้าง “โคราช สมาร์ท ซิตี้”

ส่องตราสัญลักษณ์ “เทศบาล” ท้องถิ่นไหนมี “รัฐธรรมนูญ” ปรากฏ ?

บทความ

   ดูทั้งหมด
Reading Revolution บทความ

อ่านความยุติธรรม ย้อนคิดความยุติธรรมไทย

Common School บทความ

ประวัติศาสตร์ของทุกคน ตอนที่ 1 : ฝึกอ่านหลักฐานชั้นต้น ตีความประวัติศาสตร์ด้วยตัวเอง

Common School บทความ

ตลาดวิชาอนาคตใหม่ การผจญภัยทางปัญญา โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

บทความ บทความพิเศษ

เมื่อรัฐก่อ “นิติสงคราม” กับประชาชน เราจะหยุดยั้งมันได้อย่างไร?

บทความ บทความพิเศษ

จากกรณีประสิทธิ์ เจียวก๊ก ถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

บทความ

“ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” จากนักธุรกิจผู้เดินเข้านอกออกในกองทัพ สู่วิทยากรไอโอจิตอาสา 904 สุดท้ายกลายเป็น “นักต้มตุ๋นพันล้าน” บทเรียนราคาแพงของการอ้างความ “จงรักภักดี”

บทความ

“จิตร ภูมิศักดิ์” นักตั้งคำถามแห่งยุคสมัย – ต้นแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่

Common School บทความ

ขอบฟ้าความเป็นไปได้ 3 : เออร์เดม กุนดุซ “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย”

Common School บทความ

เสียงที่ไม่ได้ยิน : ปัญหา และทางออกของคนงานแพลตฟอร์ม