ความท้าทายของ “เทศบาลนครเชียงใหม่” ! เปิดตัว “ธีรวุฒิ แก้วฟอง” คนหนุ่มเจ้าของพื้นที่ – มุ่งมั่นสร้าง “เชียงใหม่กว่า”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ ธันเดอร์เบิร์ด โฮสเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะก้าวหน้า เปิดตัว ธีรวุฒิ แก้วฟอง ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในนามกลุ่ม “เชียงใหม่กว่า” โดยมีกรรมการบริหารของคณะเข้าร่วม อาทิ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์, ชำนาญ จันทร์เรือง, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ท่ามกลางประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่งที่มาร่วมให้กำลังใจ ขณะที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ร่วมวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ธีรวุฒิ กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับตัวเขานั้น ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมาในอาชีพรับราชการ ผ่านพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หลายคน และเชื่อว่าทุกคนอยากมาพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้น แต่ก็ติดล็อกในระบบราชการ ซึ่งตนเห็นว่า การกระจายอำนาจคือทางออก ที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ นั้นได้ สามารถทำให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีอำนาจกำหนดทิศทางพัฒนาตัวเองได้ แบ่งปันทรัพยกรแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และที่สำคัญ ธีรวุฒิ บอกว่าจะทำให้การแก้ปัญหาแต่ละท้องที่ถูกออกแบบมาเข้ากับพื้นที่ เพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคนในที่นั้นๆ ได้ร่วมกำหนดชีวิต ชะตากรรมของตนเองได้ นี่จึงเป็นเหตุให้ตนเองจึงสนใจการปกครองส่วนท้องถิ่น หวังว่าเป็นทางออก และสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้

“ตลอดระยะเวลา 44 ปี ที่ผ่านมา ผมเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นการเติบโตของเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็ก โตขึ้น เรียนหนังสือ ทำงาน ก็อยู่ที่นี่มาตลอด เห็นความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่มาโดยตลอด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือ Positioning ของความเป็นเชียงใหม่ คือ 1.การท่องเที่ยว และ 2. เศรษฐกิจ ซึ่งเราก็สามารถทำได้ดี

“แต่การที่โฟกัสการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้ก็น่าจะทำให้เกิดคำถามว่า แล้วด้านอื่นๆ เราหลงลืมไปหรือไม่ ? ขนส่งมวลชนของเมือง การศึกษาของเมือง คุณภาพชีวิต ของคนในเมือง ฯลฯ เกิดคำถามขึ้นในนโยบายด้านอื่นๆ ที่ผ่านมาของเมืองหรือไม่ ?

“เรื่องนี้ยิ่งชัดขึ้นหลังจากที่เกิดปัญาวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองเงียบ ถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มคิดถึงด้านอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ว่าเหล่านี้ โดยเริ่มจากหน่วยการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ต้องมาคิดกันว่าเทศบาลจะทำอย่างไรได้บ้างกับสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้” ธีรวุฒิ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกตัวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการแถลงข่าว ดังนั้น ตนเองคงแค่มาแนะนำตัวและจะยังไม่พูดถึงนโยบายต่างๆ เพียงแต่อยากให้รู้ว่าตนมีความสนใจ และมุ่งมั่นที่จะมาเปลี่ยนเชียงใหม่ มากำหนดอนาคตเมืองเชียงใหม่ให้ใหม่กว่านี้ได้ ทั้งนี้ เรายังมี “กลุ่มเชียงใหม่กว่า” ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำกิจกรรมในเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคอยช่วยสนับสนุน และนี่คือทีมบริหารของเราที่จะทำให้เกิดการเชื่อโยงประเด็นต่างๆ มาพัฒนาเชียงใหม่

ขณะที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมวีดีโอคอล เข้ามาพูดโดยกล่าวว่า เนื่องการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้เราให้ความสำคัญ เพราะเทศบาลนครเชียงใหม่คือใจกลางของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ก็คือศูนย์กลางภาคเหนือ ซึ่งแม้จะมีพื้นที่เพียง 40 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 130,000 คนเท่านั้น แต่มีงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งวาระคือ 4 ปี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแห่งนี้ต้องบริหารงบประมาณถึงกว่า 6,000 ล้านบาท รวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีโรงเรียนภายใต้สังกัดถึง 11 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง มีนักเรียนต้องดูแลถึง 3,340 คน ซึ่งใครเข้าเป็นนายกฯ ต้องบริหารโรงเรียนเหล่านี้ และรับผิดชอบนักเรียนจำนวนนี้ด้วย ื

ธนาธร บอกว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ แม้จะมีพื้นที่เล็ก แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ เพราะเป็นศูนย์กลางล้านนา มีอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่มีประชากรจากหลากหลายแห่งมารวมกันอยู่ที่นี่และร่วมกำหนดวิถีชีวิตความเป็นไปของเมืองเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพราะใกล้ๆ นั้นคือ ดอยสุเทพ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วิถีชีวิตคนมีเชื้อชาติแตกต่างกันไป และมีประวัติศาสตร์เฉพาะ

“นี่จึงเป็นสถานที่น่าสนใจ และขณะเดียวกันก็ท้าทาย เราอยากขอโอกาสคนเชียงใหม่ให้ตัวแทนคณะก้าวหน้าได้เข้ามาบริหาร เพราะครั้งนี้ โควิดที่แพร่ระบาดทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามว่าการท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งนี่คือสิ่งที่ท้าทาย นักท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างไรยังไม่มีใครรู้ และขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดร็ว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะส่งผลชีวิตกับเราอย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องนี้เราต้องการคนรุ่นใหม่ ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และนี่คือสิ่งที่บอกว่าทำไมเชียงใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่าบริหาร” ธนาธร กล่าว

ทิ้งท้าย ประธานคณะก้าวหน้า พูดถึง ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ว่า เหมาะสมด้วยคุณวุฒิ และวัยยวุฒิ อายุ 44 ปี เรียนจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นคนเชียงใหม่ที่เรียนอยู่ที่นี่ จบแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่ รับราชการและทำธุรกิจไปพร้อมกัน มีความรักความผูกพันกับเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยธุรกิจอย่างการทำคราฟต์เบียร์ที่ทำซึ่งเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างธุรกิจเบียร์ผูกขาดอย่างในปัจจุบันนี้ คนที่ทำย่อมเป็นคนที่เปิดกว้าง ย่อมท้าทาย และกล้าหาญพร้อมสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และนอกจากนี้ยังเป็นคนที่เสียสละ ละทิ้งชีวิตข้าราชการที่มั่นคงอยู่แล้ว มาทำงานเพื่อเปลี่ยนเชียงใหม่ตรงนี้ ซึ่งแทบไม่มีโอกาสรวยขึ้นเลยจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ขณะที่ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะก้าวหน้ามีตัวแทนแข่งขันในสนามการเลือกตั้งนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย เพรานี่คือการสมัครสนามการเมืองท้องถิ่นครั้งแรกของคุณธีรวุฒิ ซึ่งเป็นคนหน้าใหม่ แต่เราเชื่อมั่นว่า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นคนเชียงใหม่ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนเชียงใหม่ได้และพร้อมให้ทีมของคุณธีรวุฒิ กลุ่มเชียงใหม่กว่า และทีมงานคณะก้าวหน้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปทำงาน

“แน่นอนว่าเราทำงานบนหลักการณ์ อุดมการณ์เดียวกัน เราเชื่อความเท่าเทียมกันของคน เชื่อเรื่องการกระจายอำนาจ เชื่อเรื่องการแก้ปัญหาพื้นที่จากคนในพื้นที่ เพราะไม่มีใครทราบปัญหา ทราบความต้องการของคนในพื้นที่เท่ากับคนในพื้นที่เอง ขณะเดียวกัน เรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก็เป็นสิ่งที่เรายืนหยัดและจะงานอย่างนี้ต่อไป” เยาวลักษณ์ กล่าว

เป็นว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระดับเทศบาล ในนาม “คณะก้าวหน้า” ที่เปิดตัวเป็นคนแรก เตรียมลุยรับฟังปัญหาและผลิตนโยบายสำหรับแก้ปัญหาหาให้ชาวเมืองเชียงใหม่ และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ต่อไป ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายในยุคโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่น

กิจกรรม

20

ธันวาคม

20 ธันวาคม เลือกตั้งนายก อบจ. – ส.อบจ. ทั่วประเทศ

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

99 วัน หลังรับตำแหน่ง นายกฯ “เทศบาลก้าวหน้า” มั่นใจ “น้ำประปาดื่มได้” เป็นจริง !

ทำทันที! เทศบาล “ก้าวหน้า” ชู “น้ำประปาดื่มได้”

“ประยูร วงศ์ปรีชากร” ร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ – ชูนโยบายสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” เชื่อมผู้คน – กิจกรรม – พัฒนาย่านเศรษฐกิจ ฟื้นเมือง “หาดใหญ่” !

“มนตรี คงวชิรวิทย์” ลุยเทศบาลนครนครสวรรค์ – “Walk to Win เดินคว้าชัย” 30 วันสุดท้ายบอกเล่านโยบาย – ฟังปัญหาชาว “ปากน้ำโพ”

ติวเข้มทีมเทศบาลนคร “นครราชสีมา” – “ฉัตร สุภัทรวณิชย์” ชิงนายก ชู “4 แก้ 4 ก้าว” สร้าง “โคราช สมาร์ท ซิตี้”

ส่องตราสัญลักษณ์ “เทศบาล” ท้องถิ่นไหนมี “รัฐธรรมนูญ” ปรากฏ ?

บทความ

   ดูทั้งหมด
Reading Revolution บทความ

อ่านความยุติธรรม ย้อนคิดความยุติธรรมไทย

Common School บทความ

ประวัติศาสตร์ของทุกคน ตอนที่ 1 : ฝึกอ่านหลักฐานชั้นต้น ตีความประวัติศาสตร์ด้วยตัวเอง

Common School บทความ

ตลาดวิชาอนาคตใหม่ การผจญภัยทางปัญญา โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

บทความ บทความพิเศษ

เมื่อรัฐก่อ “นิติสงคราม” กับประชาชน เราจะหยุดยั้งมันได้อย่างไร?

บทความ บทความพิเศษ

จากกรณีประสิทธิ์ เจียวก๊ก ถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

บทความ

“ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” จากนักธุรกิจผู้เดินเข้านอกออกในกองทัพ สู่วิทยากรไอโอจิตอาสา 904 สุดท้ายกลายเป็น “นักต้มตุ๋นพันล้าน” บทเรียนราคาแพงของการอ้างความ “จงรักภักดี”

บทความ

“จิตร ภูมิศักดิ์” นักตั้งคำถามแห่งยุคสมัย – ต้นแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่

Common School บทความ

ขอบฟ้าความเป็นไปได้ 3 : เออร์เดม กุนดุซ “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย”

Common School บทความ

เสียงที่ไม่ได้ยิน : ปัญหา และทางออกของคนงานแพลตฟอร์ม