อ่านเปลี่ยนโลก : รู้จักหนังสือ 21 เล่ม ให้ยืมอ่านฟรี!

อ่านเปลี่ยนโลก (Reading Revolution) คัดเลือกหนังสือที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการความเป็นไปได้ใหม่ ๆ 21 ปก จาก 12 สำนักพิมพ์ เพื่อนำมาแบ่งปันให้ทุกคนยืมอ่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย