หากใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน้าที่ต้องทำให้งบประมาณปี 2564 บังคับใช้ให้ทันภายใน 1 ต.ค. ตามกรอบเวลาปกติ

15 กันยายน 2563

[ หากใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ต้องทำให้งบประมาณปี 2564 บังคับใช้ให้ทันภายใน 1 ตุลาคมนี้ ตามกรอบเวลาปกติ ]

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดลงตามวงรอบปีงบประมาณ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ และตามปกติก็ควรจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงปีงบประมาณถัดไป

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการลงมติในวันที่ 18 กันยายน จากนั้นวุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์ต่อไป และลงมติในวันที่ 21 กันยายน

ทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564, สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ทำงานกันอย่างหนักตามกรอบเวลาที่ตั้งขึ้นไว้อย่างเคร่งครัด ในชั้นคณะกรรมาธิการงบประมาณ พวกเรากรรมาธิการประชุมกันถึงสามทุ่มเกือบทุกวันติดกันเป็นเดือนเพื่อให้พิจารณาเสร็จตามกรอบ ซึ่งตามกรอบที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรียังมีเวลาอีกถึง 9 วันที่จะนำร่างกฎหมายนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ทันการณ์

แต่เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณได้ออกหนังสือด่วนที่สุดว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้งบปี 2563 ไปพลางก่อน ให้กับหน่วยงานราชการทั่วทั้งประเทศ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งบไปพลางก่อน นั่นหมายความว่ากฎหมายงบประมาณในปีถัดไปนั้นไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม

เมื่อผมทราบข่าวเรื่องนี้ก็ตกใจมาก ผู้คนจำนวนมากกำลังเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจ คนตกงานเป็นล้านๆ คน พนักงานบริษัทไม่มีโอทีเพราะไม่มียอดสั่งซื้อ พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดขายได้น้อยลงจนอยู่กันอย่างอัตคัดขัดสน หลายคนต้องล้มเลิกกิจการไป นักเรียนนักศึกษาเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษานับล้านคน แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ รัฐบาลกลับไม่เร่งรีบผลักดันให้งบประมาณออกใช้ได้ตามกรอบเวลา

ตามหลักเกณฑ์การใช้งบไปพลางก่อนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 141 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น รัฐบาลจะยังไม่สามารถใช้งบลงทุนได้ หมายความว่าเงินลงทุนของรัฐที่วางแผนโครงการไว้ว่าจะมาช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูเยียวยาหรือพัฒนาประเทศ จะใช้ไม่ได้เลยจนกว่าจะเริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสียหายทำนองนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสและฟื้นฟูเยียวยาประเทศ


โดย พ.ร.บ.โอนงบฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาวันที่ 22 มิถุนายน 2563 แต่กว่า พ.ร.บ.โอนงบฯ จะได้รับการลงพระราชปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฏหมาย ก็ปาเข้าไปวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนที่เสียไป คือโอกาสของประเทศที่เสียไปในการนำงบประมาณไปรับมือกับวิกฤตโควิด

ในปีก่อน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้เวลา 12 วันหลังจากการเห็นชอบของวุฒิสภามาจนถึงการบังคับใช้เป็นกฏหมาย และพล.อ.ประยุทธ์ยังพออ้างได้ว่าเพราะมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม 2562 จึงทำให้ผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีไม่ทัน แต่ในการจัดทำงบประมาณปี 2564 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีข้ออ้างใดๆ เลย

หากใส่ใจกับความเดือดร้อนของประชาชนจริงอย่างที่กล่าวอ้างมาตลอด หากต้องการฟื้นฟูประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อให้งบลงทุนจะถูกนำไปใช้และก่อให้เกิดการจ้างงานได้อย่างเร็วที่สุด ทำให้ข้าราชการลดภาระงานเอกสาร ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน และไม่ต้องทำงานอย่างพะว้าพะวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้ทูลเกล้าฯ ร่างพระราชบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลบังคับใช้ให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่น

บทความ

   ดูทั้งหมด
15 ธันวาคม 2565    Common School

สถาบันครอบครัวแบบขงจื๊อและรัฐสวัสดิการของเกาหลีใต้

8 ธันวาคม 2565    Common School

FIFA World Cup กับด้านมืดของ (เหล่า) เจ้าภาพที่กำลังละเมิดสิทธิผู้อื่น

22 พฤศจิกายน 2565    Common School

Brave New World

19 พฤศจิกายน 2565    Common School

สายใยครอบครัวถักทอรัฐสวัสดิการ

19 พฤศจิกายน 2565    Common School

หรือที่ความรู้ไร้ประโยชน์เพราะมันคัดง้างระบอบอำนาจ? : อ่านไขว้ “ประโยชน์ของความรู้ที่ไม่มีประโยชน์” x “แม่ง โคตรโฟนี่เลย”

14 พฤศจิกายน 2565    Common School

“เรื่องง่ายๆ” นวนิยายที่บอกว่าระบบราชการไม่เรียกร้องทักษะการใช้เหตุผล

13 พฤศจิกายน 2565    การเมืองท้องถิ่น บทความ

จดหมายเปิดผนึก ถึงประชาชนที่เคารพ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศไทย

9 พฤศจิกายน 2565    Common School

เครือข่ายทหารสายวัง 2 แผ่นดิน กรณี “ทหารเสือราชินี” และ “ทหารคอแดง”

7 พฤศจิกายน 2565    Common School

เรื่องเกิดจากนามสกุลใหม่: ทลายสังคมชายเป็นใหญ่ด้วยรักแท้ฝ่าข้อจำกัด (?)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า