หากใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน้าที่ต้องทำให้งบประมาณปี 2564 บังคับใช้ให้ทันภายใน 1 ต.ค. ตามกรอบเวลาปกติ

[ หากใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ต้องทำให้งบประมาณปี 2564 บังคับใช้ให้ทันภายใน 1 ตุลาคมนี้ ตามกรอบเวลาปกติ ]

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดลงตามวงรอบปีงบประมาณ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ และตามปกติก็ควรจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงปีงบประมาณถัดไป

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการลงมติในวันที่ 18 กันยายน จากนั้นวุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์ต่อไป และลงมติในวันที่ 21 กันยายน

ทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564, สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ทำงานกันอย่างหนักตามกรอบเวลาที่ตั้งขึ้นไว้อย่างเคร่งครัด ในชั้นคณะกรรมาธิการงบประมาณ พวกเรากรรมาธิการประชุมกันถึงสามทุ่มเกือบทุกวันติดกันเป็นเดือนเพื่อให้พิจารณาเสร็จตามกรอบ ซึ่งตามกรอบที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรียังมีเวลาอีกถึง 9 วันที่จะนำร่างกฎหมายนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ทันการณ์

แต่เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณได้ออกหนังสือด่วนที่สุดว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้งบปี 2563 ไปพลางก่อน ให้กับหน่วยงานราชการทั่วทั้งประเทศ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งบไปพลางก่อน นั่นหมายความว่ากฎหมายงบประมาณในปีถัดไปนั้นไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม

เมื่อผมทราบข่าวเรื่องนี้ก็ตกใจมาก ผู้คนจำนวนมากกำลังเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจ คนตกงานเป็นล้านๆ คน พนักงานบริษัทไม่มีโอทีเพราะไม่มียอดสั่งซื้อ พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดขายได้น้อยลงจนอยู่กันอย่างอัตคัดขัดสน หลายคนต้องล้มเลิกกิจการไป นักเรียนนักศึกษาเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษานับล้านคน แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ รัฐบาลกลับไม่เร่งรีบผลักดันให้งบประมาณออกใช้ได้ตามกรอบเวลา

ตามหลักเกณฑ์การใช้งบไปพลางก่อนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 141 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น รัฐบาลจะยังไม่สามารถใช้งบลงทุนได้ หมายความว่าเงินลงทุนของรัฐที่วางแผนโครงการไว้ว่าจะมาช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูเยียวยาหรือพัฒนาประเทศ จะใช้ไม่ได้เลยจนกว่าจะเริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสียหายทำนองนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสและฟื้นฟูเยียวยาประเทศ


โดย พ.ร.บ.โอนงบฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาวันที่ 22 มิถุนายน 2563 แต่กว่า พ.ร.บ.โอนงบฯ จะได้รับการลงพระราชปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฏหมาย ก็ปาเข้าไปวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนที่เสียไป คือโอกาสของประเทศที่เสียไปในการนำงบประมาณไปรับมือกับวิกฤตโควิด

ในปีก่อน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้เวลา 12 วันหลังจากการเห็นชอบของวุฒิสภามาจนถึงการบังคับใช้เป็นกฏหมาย และพล.อ.ประยุทธ์ยังพออ้างได้ว่าเพราะมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม 2562 จึงทำให้ผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีไม่ทัน แต่ในการจัดทำงบประมาณปี 2564 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีข้ออ้างใดๆ เลย

หากใส่ใจกับความเดือดร้อนของประชาชนจริงอย่างที่กล่าวอ้างมาตลอด หากต้องการฟื้นฟูประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อให้งบลงทุนจะถูกนำไปใช้และก่อให้เกิดการจ้างงานได้อย่างเร็วที่สุด ทำให้ข้าราชการลดภาระงานเอกสาร ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน และไม่ต้องทำงานอย่างพะว้าพะวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้ทูลเกล้าฯ ร่างพระราชบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลบังคับใช้ให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตย ! “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” หาเสียงโค้งสุดท้าย วอนชาว “บึงกาฬ” ให้โอกาสคนธรรมดาเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดวิสัยทัศน์ “ปัณณวัฒน์ (จเร) นาคมูล” ตัวจริงฝ่ายประชาธิปไตย-สร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม “คณะก้าวหน้า” หวังปักธงสร้างอนาคตใหม่ให้ “อุตรดิตถ์”

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เวทีแบบเบิ้มๆ ! “ธนาธร – ปิยบุตร” ปราศรัยใหญ่หนุน “ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ” เดินหน้าสร้างอนาคตใหม่ “นนทบุรี” – ลั่นลุยพื้นที่ออกแบบนโยบายกว่า 2 ปี ทำงานได้ทันที

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

ไม่หวั่นแม้เจอเสื้อเหลืองป่วน !”คณะก้าวหน้า” ปราศรัยใหญ่ “สมุทรสาคร” ชู “อวยชัย จาตุรพันธ์” ผู้เสียสละ – มุ่งเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด

เรื่องเด่น

กิจกรรม

20

ธันวาคม

“20 ธันวาคม เลือกตั้งนายก อบจ. – ส.อบจ. ทั่วประเทศ”

ความเคลื่อนไหว

   ดูทั้งหมด

จังหวัดไหนส่งบ้าง ? เช็คชื่อ – เบอร์ “คณะก้าวหน้า” ส่ง 42 ผู้สมัครชิงนายก อบจ.

เวทีแบบเบิ้มๆ ที่แรก ! “ปิยบุตร” ลุย “สกลนคร” คืนสังเวียนปราศรัยเลือกตั้งท้องถิ่น – หนุน “ณรงเดช อุฬารกุล” ผู้สมัครเบอร์ 3 ชิง นายก อบจ.

แถลงการณ์คณะก้าวหน้า: อย่ายอมจำนนให้อำนาจเผด็จการปิดปากเรา

“คณะก้าวหน้า” เปิดตัวผู้สมัครท้องถิ่น 32 อบจ. “ธนาธร” ชูวิสัยทัศน์ – โชว์นโยบายยึดอุดมการณ์ “อนาคตใหม่” – ลั่น “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา”

“ธนาธร” ลุย “สกลนคร” ฟังวิสัยทัศน์ “ณรงคเดช” ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. – ชูลงทุนด้านการศึกษา ท่องเที่ยว ยกระดับเกษตร ย้ำทุกอย่างต้องโปร่งใส่ ตรวจสอบได้

ขนส่งสาธารณะ “รถ – ราง – เรือ” เชื่อมประสานเปลี่ยน “อยุธยา” – “ธนาธร” ควง “วัสพงศ์” ลุยสำรวจ – ฟังปัญหาประชาชน ใช้ออกแบบนโยบาย

บทความ

   ดูทั้งหมด
บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตย ! “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” หาเสียงโค้งสุดท้าย วอนชาว “บึงกาฬ” ให้โอกาสคนธรรมดาเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดวิสัยทัศน์ “ปัณณวัฒน์ (จเร) นาคมูล” ตัวจริงฝ่ายประชาธิปไตย-สร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม “คณะก้าวหน้า” หวังปักธงสร้างอนาคตใหม่ให้ “อุตรดิตถ์”

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

เวทีแบบเบิ้มๆ ! “ธนาธร – ปิยบุตร” ปราศรัยใหญ่หนุน “ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ” เดินหน้าสร้างอนาคตใหม่ “นนทบุรี” – ลั่นลุยพื้นที่ออกแบบนโยบายกว่า 2 ปี ทำงานได้ทันที

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

ไม่หวั่นแม้เจอเสื้อเหลืองป่วน !”คณะก้าวหน้า” ปราศรัยใหญ่ “สมุทรสาคร” ชู “อวยชัย จาตุรพันธ์” ผู้เสียสละ – มุ่งเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

คนธรรมดาเข้าถึงปัญหาได้ ! “ธัชชัย เมตโต” พร้อมเปลี่ยนสมุทรปราการ – ไม่หวั่นพื้นที่อิทธิพล “บ้านใหญ่”

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

‘นครปฐมยุคใหม่ นายใหญ่คือประชาชน’ ! “ธนาธร – ปิยบุตร” ปราศรัยเดือด ปลุกหยุดการเมืองบ้านใหญ่ – ตระกูลผูกขาด

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

นับพันแห่ฟัง ! “ธนาธร” ควง “ศุภวัฒน์ ศุภศิริ” ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ หนุนเป็น นายก อบจ.อายุน้อยที่สุด สอดคล้องยุคสมัย – เจ้าตัวพร้อม ชู 4 ด้าน เปลี่ยนเมือง “แพร่”

บทความ เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น

“ชัชวาล นันทะสาร” คนธรรมดาสู้ศึก นายก อบจ. “เมืองเจดีย์ใหญ่” ไม่หวั่นชนบ้านใหญ่ – แชมป์เก่า “ธนาธร – ปิยบุตร” หนุนเต็มที่ “นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของนครปฐม”

บทความ

ว่าด้วยการปิดบริการรถไฟฟ้าในช่วงการชุมนุม: มองความสัมพันธ์ นายทุน-ขุนศึก-ศักดินา ผ่านรถไฟฟ้า